fbpx

Keenia digivalmiduse uuring

Keenia
Nutikas valitsemine
Riigid
Keenia
Valdkonnad
Nutikas valitsemine
Kestus
10/2021 - 06/2022
Eelarve
49 700 EUR
Projektijuht

Uuringu eesmärk on toetada Keenia valitsust digipöörde plaanide rakendamise kiirendamisel ja prioriteetsete tegevuste elluviimisel, et vastata digitaliseerimise väljakutsetele.

Uuring keskendub digivalmiduse tugisammastele, mis on jätkusuutliku digiarengu eelduseks. Samuti aitab tuvastada digivalmiduse hetkeseisu, et oleks võimalik püstitada realistlikke arengueesmärke ning plaanida edasisi tegevusi.

Uuringu käigus koostatav raport esitab hetkeolukorra kirjelduse ning pakub pika- ja lühiajalisi soovitusi edasisteks tegevusteks igas uuritavas valdkonnas.

Uuring on aluseks teekaardi loomisele, võimekust suurendavate tegevuste määratlemisele ja justiitsvaldkonna testprojekti elluviimisele. Eelmainitud tegevused on kavandatud projekti järgmisse faasi.