fbpx

Keenia digivalmiduse uuring

Keenia
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Keenia
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
10/2021 - 06/2022
Eelarve
49 700 EUR
Projektijuht

Uuring toetas Keenia valitsust digipöörde plaanide rakendamise kiirendamisel ja prioriteetsete tegevuste elluviimisel, et vastata digitaliseerimise väljakutsetele.

Uuring keskendus digivalmiduse tugisammastele, mis on jätkusuutliku digiarengu eelduseks. Samuti tuvastas digivalmiduse hetkeseisu, et oleks võimalik püstitada realistlikke arengueesmärke ning plaanida edasisi tegevusi.

Uuringu käigus koostatud raport esitas hetkeolukorra kirjelduse ning pakkus pika- ja lühiajalisi soovitusi edasisteks tegevusteks igas uuritavas valdkonnas.

Uuring on aluseks teekaardi loomisele, võimekust suurendavate tegevuste määratlemisele ja justiitsvaldkonna testprojekti elluviimisele. Eelmainitud tegevused on kavandatud projekti järgmisse faasi.