fbpx

Montenegro haldussuutlikkuse suurendamine

Montenegro
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Montenegro
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
08/2012 - 07/2013
Eelarve
500 000 €
Projektijuht
Partnerid

Montenegro Infoühiskonna- ja Telekommunikatsiooniministeerium

CSI Piemonte

Formez PA

Department for Digitalisation of the Public Administration and Innovation Technology of the Italian Presidency of the Council of Ministers

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond

Mestiprojektis viisime Montenegro infoühiskonda puututavad õigusaktid ja tegevused vastavusse EL-i ja rahvusvaheliste standarditega. Lisaks tõstis projekt Montenegro Infoühiskonna ja Telekommunikatsiooniministeeriumi haldussuutlikkust, mis omakorda loob võimalused e-teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks Montenegros.   

Projekti käigus

  • viisime infoühiskonna õiguslikku raamistiku vastavusse Euroopa Liidu seadusandlusega,
  • tõstsime oluliste sihtgruppide teadlikkust infoühiskonnast,
  • defineerisime e-teenuste raamistiku ja standardid,
  • tugevdasime e-teenuste loomise jaoks vajalikku taristut.

E-riigi Akadeemia tegeles projektis kolmanda alameesmärgiga, analüüsides Montenegro infoühiskonna koostöövõime raamistikku, e-teenuste ja e-riigi portaali ning töötades välja ettepanekud nende valdkondade tõhustamiseks. Lisaks korraldasime Montenegro  Infoühiskonna- ja Telekommunikatsiooniministeeriumi ametnikele koolitusi ning õppevisiidi Eestisse.