fbpx

Ukraina omavalitsuste e-valitsemise toetamine

Ukraina
E-demokraatia
ava
Riigid
Ukraina
Valdkonnad
E-demokraatia
Projektijuht
Ukraina omavalitsuste e-valitsemise toetamine

Septembris 2012 alustas E-riigi Akadeemia projektiga “E-valitsemise arendamine Ukrainas”, mis hõlmas Lääne-Ukraina omavalitsuste toetamist avaliku sektori e-teenuste väljatöötamisel. Käesolev trükis tutvustab projekti tulemusi.