fbpx

Valmisid juhendmaterjalid Moldova kodanikuosaluse suurendamiseks otsustusprotsessides ja seadusloomes

19.08.2015

E-riigi Akadeemia ja Moldova ekspertide koostöös valmisid projekti „Avatud valitsemise põhimõtete rakendamine kodanikuosaluse suurendamisel seaduseloomesse ja otsustusprotsessidesse Moldovas“ raames valitsuse ja kodanikeühenduste tarbeks juhendmaterjalid, et suurendada kodanikeühenduste ja üksikkondanike kaasatust valitsemisse ning seeläbi muuta seadusloome ja otsustusprotsessid avatumaks.

Kaasamise online-juhendi seotus konkreetsete Moldova õigusaktidega võimaldab valitsusasutuste kaasamise eest vastutavatel ametnikel otseselt järgida oma igapäevastes tööprotseside kujundamisel ja läbiviimisel avatud valitsemise põhimõtteid ja konkreetseid kokkuleppeid (sätestatud Molodva AVP tegevuskavades jne). Juhendmaterjal on abiks ka kodanikuühiskonnale jälgimaks, kas valitsusasutuste tegevus AVP põhimõtetele vastab.

Üldise teadlikkuse tõstmiseks koostasime täiendava lühijuhendi, nö kaasamise ABC inglise ja rumeenia keeles. Juhend ilmus rumeenia keeles ja inglise keeles.

Juhendite ettevalmistamisel viidi läbi Moldova ekspertide kolmepäevane planeerimis- ja koolitusreis Eestisse ning uuring kaasamise olukorrast Moldovas. Tagasisidet Eesti kogemuste ja uuringu tulemuste põhjal valminud juhendile koguti täiendavalt kahepäevasel interaktiivsel koolitusseminaril Moldovas, kus osales üle 90 ametnikule ja kodanikeühenduse esindaja.

Projekti tulemuslikkuse ja kestvama mõju saavutamisele aitavad kindlasti oluliselt kaasa konkreetsed sammud, mida Moldova peamine partner Avatud Valitsemise Instituut on juba ellu viinud ja kavandab projekti tulemuste ja kogutud teadmuse levitamiseks. Näiteks kavandatakse korraldada ümarlaud ministeeriumide osakonnajuhatajatele ja kaasamiskoordinaatoritele, mille üheks eesmäriks oleks paika panna edasine strateegia, kuidas valminud Juhendmaterjali ministeeriumites parimal võimalikul moel kaasamise läbiviimisel rakendada. Samuti tehakse ettepanek ministeeriumidele avaldada link online-juhendmaterjalile oma veebilehtedel luues selleks eraldi rubriigi „seadusloome läbipaistvus“ vms. Plaanitakse ka arutelu Regionaalarengu ministeeriumiga teemal, kuidas juhendmaterjalis toodud põhimõtteid kohalikul tasandil levitada.

Projekt viidi ellu koostöös Moldova Avatud Valitsemise Instutuudi ja E-valitsemise Keskusega. Eestist kaasati koolitajana ka Praxise ekspert Hille Hinsberg. Projekti rahastas Eesti Välisministeerium arengukoostöö raames.

Projektist lähemalt projekti lehelt ja Kristina Reinsalu,