fbpx

Avatud valitsemine Moldovas

Moldova
E-demokraatia | Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Moldova
Valdkonnad
E-demokraatia | Valitsemine ja kaasamine
Kestus
06/2014 - 07/ 2015
Eelarve
67151 €

Projekt toetas ja koolitas Moldova valitsust ja kodanikeühendusi seaduseloome ja otsustusprotsesside muutmisel avatuks ja läbipaistvaks ning tagada kodanikeühenduste ning kodanike kaasatus valitsemisse.

Projekti tulemusena valmisid läbiviidud uuringu, seniste kaasamispraktikate analüüsi ning Eesti kogemuste põhjal kaks kaasamise juhendmaterjali: kaasamise online-juhend ja kaasamise ABC üldise teadlikkuse tõstmiseks.

Mõlemad dokumendid olid suunatud valitsusasutustele ja vabaühendustele, andes juhiseid avatud valitsemise põhimõtete elluviimiseks igapäevases valitsusasutuste tegevuses.

Valmisid kaks juhendmaterjali Moldova kodanikuosaluse suurendamiseks otsustusprotsessides ja seadusloomes: kaasamise online-juhend ja lühiversioonina sellest kaasamise ABC.

Kaasamise online-juhendi seotus Moldova õigusaktidega võimaldab valitsusasutuste kaasamise eest vastutavatel ametnikel otseselt järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja konkreetseid kokkuleppeid (sätestatud Moldova AVP tegevuskavades jne) oma igapäevastes tööprotseside kujundamisel ja läbiviimisel. Juhendmaterjal on abiks ka vabaühendustele, jälgimaks kas valitsusasutuste tegevus vastab avatud valitsemise partnerluse põhimõtetele. Juhend ilmus rumeenia ja inglise keeles.

Üldise teadlikkuse tõstmiseks koostasime täiendava lühijuhendi, n-ö kaasamise ABC inglise ja rumeenia keeles.

Projekti käigus nõustasime partnerit – Open Government Institute’i eksperte – juhendmaterjalide aktiivseks kasutuselevõtuks valitsusasutustes. Hetkel korraldab partner jätkuüritusi valitsusasutustes materjalide tutvustamiseks.

Juhendite ettevalmistamisel viisime läbi Moldova ekspertide kolmepäevase planeerimis- ja koolitusreisi Eestisse ning uuringu kaasamise olukorrast Moldovas. Uuringutulemuste põhjal koostasime uuringuraporti, mis kajastab avatud valitsuse olukorda Moldovas ning tutvustab valitsusasutuste kaasamisjuhtumeid.

Lisaks korraldasime interaktiivsed koolitusseminarid Moldovas, kus osales üle 90 ametniku ja kodanikeühenduse esindaja.