fbpx

Projekti tegevuste kavandamine Moldova avatud valitsemise ekspertidega

17.08.2014

18-20. augustil viibivad E-riigi Akadeemias tutvumis – ja planeerimisreisil Moldova avatud valitsemise eksperdid. Visiidi eesmärgiks on kohtuda Eesti avatud valitsemise eest vastutavate riigiametnike ning teemaga tegelevate ekspertidega, et Eesti kogemuse põhjal kavandada koostööprojekti tegevusi Moldovas. Lisaks ühistele aruteludele ametnike-ekspertidega külastavad Moldova eksperdid ka Riigikantseleid, Justiitsministeeriumi, Riigikogu ja tutvuvad avatud valitsemise ning kodanike seaduseloomesse kaasamise koordineerimisega Eestis. Visiiti valmistasid ette ja viisid läbi akadeemia poolelt Liia Hänni ja Kristina Reinsalu.

Visiit on esimene ühistegevus juunis alanud arengukoostööprojektis  Avatud valitsemise põhimõtete rakendamine kodanikuosaluse suurendamisel seaduseloomesse ja otsustusprotsessidesse Moldovas“.