fbpx

Ühisnädala avalöök – Kogukondade ja omavalitsuste foorum: Teeme omavalitsuse OMA valitsuseks!

20.11.2015

Ühisnädala avalöögiks oleval foorumil jagame kohalike omavalitsuste ja kogukondade koostöökogemusi avatud valitsemise edendamisel ja pakume inspiratsiooni uuteks algatusteks. Tule 20. novembril Rakverre Aqva Spa Konverentsikeskusesse kuulama, mida põnevat Eestis tehakse ja saa indu oma kodukoha algatusteks!

Foorumi arutelude ettekanded leiad Esitluste alajaotusest, fotod ja videod Linkide alajaotusest.

Foorumil arutlesimeme uudsete lahenduste üle, mida kasutatakse Eestis, Norras ja Islandil kohaliku võimu ja kogukonna ühistes ettevõtmistes. Siia alla kuuluvad näited tõhusast infovahetusest, ühiselt korraldatud teenuste pakkumisest, vabatahtlike oskuslikust kaasamisest omavalitsuse igapäevaste ülesannete täitmisse, uudsetest algatustest noortelt ja noortele jne.

Samuti esitlesime koostöönäidete konkursile laekunud Eesti parimaid omavalitsuste ja kogukondade ühistegevuse näiteid.

Foorum toimus projekti „Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes“ raames. Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

logo_avatudeestifond_aef_eea_grants

 

10:30  Registreerumine ja tervituskohv
11:00  Avamine ja tervitused 

Päeva modereerib Hannes Astok, E-riigi Akadeemia arendusdirektor

11:10  Avakõne valitsuse riigihalduse ministrilt valitsuse plaanidest kohaliku võimutasandi  ajakohastamiseks ja seosest avatud valitsemisega  – Riigihalduse minister Arto Aas
11:30  Debatt: Milline on kogukondade roll haldusreformis ja pärast seda? Mida on vaja teha,  et võim  ei kaugeneks inimestest? Debatis arutleme selle üle, kui õigustatud on hirm, et haldusreformi teostudes kaugeneb kohapealne võim inimesest? Kuidas kogukond saab kaaasa aidata sellele, et seda ei juhtuks? Debatis on palutud osalema erineva ühinemiskogemusega omavalitsuste-kogukondade esindajad. Jutuks tulevad nii uued võimalused kui ka hirmud, takistused ja ohud. Osalejad:

  • Arto Aas, riigihalduse minister
  • Jaanika Tiitson, uue Lääne-Saare vallavalitsuse liige, endine Lümanda vallavanem
  • Sulev Valner, rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik, Haanja vallavolikogu liige
  • Inara Luigas, endine Mikitamäe vallavanem ja endine Riigikogu liige, praegune SDE peasekretär
  • Mihkel Juhkami, Rakvere linnapea, Lääne-Virumaa omavalitsuste liidu juht

Debatti modereerib Urmas Vaino ERR-st.

12:30 Kohvipaus. Kohvipausil saab tutvuda kogukonna ja omavalitsuste parimate koostöönäidetega
13:00  Teemaarutelud
 1. arutelu: Kes vastutab kogukonnaturvalisuse eest? (Korraldaja: maakondlikud arenduskeskused)

Mis on turvalisus ja kuidas me seda mõistame? Kui palju saab kogukond ise ära teha oma turvalisuse tagamiseks? Kas ikka kõik on vaid kogukonna enda teha? Nendel teemadel arutleme ja toome kogemuste vahetuseks erinevaid näiteid linnakogukondadest ja maakogukondadest.

2. arutelu: Kuidas ergutada ja rahastada kohalikku omaalgatust? Toetusmehhanismid ja- mudelid ning kogukonnateenused. (Korraldaja: EMSL)

Millisel moel kogukonda kohaliku elu korraldamisse kaasata, sõltub paljuski kogukonnast ning selle eestvedajatest. Koostöö ei pea ju tähendama ainult projektitoetust või teenuse delegeerimist – mudeleid on palju, õnnestumiseks on tähtis nende kasutamine õigesti ja eesmärgipäraselt. Töötoas räägimegi erinevatest valikutest kohaliku omaalgatuse ergutamiseks, vaatame lähemalt mõnda koostöövormi ning saame teada, kuidas mujal on kogukondade toetamise abil jõutud soovitud muutuseni. Kogemusi vahetama on oodatud omaalgatust soosivad ja toetavad omavalitsuste esindajad. Samuti need, kes alles otsivad õigeid viise koostööks kogukondadega.

Lise Corwin Norra vabaühenduste katusorganisatsioonist Frivillighet Norge räägib Norra kogemuse põhjal, mis on neil olnud edukas kohaliku omaalgatuse ergutamisel ja kuidas on jõutud praegu toimiva lahenduseni kohaliku võimu ja vabakonna koostöös. Lise jagab ka paari päriselulist näidet sellest põnevast teekonnast.

Kaisa Linno Kolgaküla Seltsist jagab oma kogemusi, kuidas panna vallavalitsus oma inimesi ja vabaühendusi usaldama ning mida konkreetset Kuusalus selleks on ära tehtud.

Arutame koos, mis kohaliku omaalgatuse toetamisel tegelikult toimib ja kuidas on üldse mõtet koostööd teha?

NB! Ettekanne on inglise keeles, kuid järgnev arutelu eesti keeles (individuaaltõlkega väliskülalise jaoks).

3. arutelu: Kuidas pidada elanikega otsustusprotsessides tõhusat dialoogi? Kaasav eelarve kui üks dialoogivorm (Korraldaja: E-riigi Akadeemia)

Inspireeriva näitega esineb külaline Islandilt – Gunnar Grimsson organisatsioonist Citizen Foundation, kellel on mitmeaastane koostöökogemus kaasava eelarve elluviimisel Reykjavikis. Vahetame erinevate mudelite ja lahenduste (sh online) kasutamise kogemusi kaasava eelarve elluviimisel. Osalema on oodatud kõigi Eestis kaasavat eelarvet rakendavate või seda plaanivate omavalitsuste esindajad.

NB! Ettekanne on inglise keeles, kuid järgnev debatt saab olema eesti keeles (individuaaltõlkega väliskülalise jaoks).

14:00  Lõuna. Lõunapausil saab tutvuda kogukonna ja omavalitsuste parimate koostöönäidetega
14:45   Teemaarutelud
 1. arutelu: Kuidas tuua noori kogukonnaellu ja kohalikku poliitikasse? (Korraldaja: E-riigi Akadeemia)

Korraldame interaktiivse ühiskonnaõpetuse tunni, kus ühelt poolt kaasatakse klassitäis Rakvere gümnaasiumiõpilasi õpetaja Heli Kirsi juhtimisel ja teisalt omavalitsusjuhid. Arutelufookused: mida noored ootavad oma omavalitsuselt, mis neid motiveerib kohalikus poliitikas ja kogukonnaelus osalema ja kuidas nad on ise valmis panustama. Teisalt omavalitsuste ootus, mida noored saaks ja peaks ise tegema, et ka omavalitsus näeks neid.

 2. arutelu: Kas sotsiaalmeedia liidab või lahutab kogukondi? (Korraldaja: EMSL)

Suhtlemine kolib aina enam traditsioonilistest kanalitest uudsematesse, sh sotsiaalmeedia võrgustikesse. Veidi vastuoluline see ju on – üheltpoolt igatseme kõik inimlikku otsesuhtlust, mis justkui räägib virtuaalruumi aktiivsema kasutamise vastu. Teisalt saavad uue aja infotahvlid olla aga vägagi tõhusad. Paraku võib sotsiaalmeedia ja arutelu selles nii kogukondi liita kui lahutada. Arutame mõne näite põhjal mida on selleks vaja, et sotsiaalmeedia oskuslikult kaasamise vankri ette rakendada ning uurime, kuidas see on mõnel juhul õnnestunud. Osalema on oodatud nii omavalitsuste esindajad kui kogukonnaaktivistid.

 3. arutelu: Mis kasu on omavalitsusel ja kogukonnal VOLIS-est?  (Korraldaja: E-riigi Akadeemia)

On mitmeid IT-tööriistu, mida omavalitsus saab kasutada kogukonna kaasamiseks. VOLIS-t eristab nendest ambitsioon siduda kohaliku omavalitsuse otsustusprotsessid ja elanikkonna kaasamine ühtseks tervikuks nii, et see, mis otsustatakse, on koheselt näha avalikkusele.  Teisalt saab võim küsida ideid ja algatusi oma elanikkonnalt või koguni lasta elanikkonnal endal hääletades otsustada, mida omavalitsuses teha tuleks. Hetkel pole VOLIS sugugi veatu, mistõttu ühine arutelu aitaks kaasa sellele, et tööriist vastaks tulevikus paremini kasutajate ootustele. Arutelule on oodatud nii VOLIS-t kasutavad kui ka selle tööriista vastu huvi tundvad omavalitsused. Töötuba korraldame koostöös VOLISe projektijuht Henri Poogiga.

15:30 Paus. Pausil saab tutvuda kogukonna ja omavalitsuste parimate koostöönäidetega.
15:45  Arutelude kokkuvõtted
16:00 Heade näidete lühiesitlus ja autasustamine 
16:30  Lõpusõnad

*Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.