fbpx

Avatud valitsemise põhimõtete rakendamise ja digivõimekuste arendamise töötoad

Eesti
E-demokraatia
Riigid
Eesti
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
04/2021 - 12/2023
Eelarve
35 000 €

Töötubade eesmärk on suurendada Eesti omavalitsuste võimekust rakendada avatud valitsemise põhimõtteid ning kasutada digitaalseid tööriistu. Koolituste tulemusena on Eesti omavalitsusjuhid võimekamad juhid, kes suudavad kujundada omavalitsusi targemaks digilahenduste kasutajaks ja tellijaks.

Avatud valitsemise peamised põhimõtted on seotud võimu tegevuse läbipaistvusega, elanike kaasamisega otsustusprotsessidesse ning eetilise ja usaldusväärse valitsemise edendamisega. Seejuures on väga oluline kohaliku omavalitsuse e-valitsemise võimekuse arendamine, sest just digitehnoloogia kasutamine avab uued võimalused senisest avatumaks valitsemiseks. Hõlpsamaks muutub ligipääs avaliku võimu valduses olevale informatsioonile, lisanduvad uued võimalused küsida inimeste arvamust  ja saada tagasisidet.

Peame oluliseks pakkuda Eesti omavalitsustele tuge avatud valitsemise põhimõtete selgitamisel, mõtestamisel ja rakendamisel peale 2021. a oktoobris toimuvaid kohalikke volikogude valimisi, kui tööd alustavad uued volikogud ja valla-linnavalitsuste koosseisud. Samuti on omavalitsusjuhtidel oluline end kurssi viia turvaliste ja kasutajakesksete digilahendustega, mille senisest süsteemsem planeerimine ja kasutamine aitab lisaks läbipaistvamale valitsemisele hoida kokku ka valitsuskulusid.

Töötubade tulemused

Avatud valitsemise töötubade käigus saavad osalenud omavalitsusjuhid:

  • ülevaate, mil määral on nende omavalitsuses seni rakendatud avatud valitsemise põhimõtteid ja konkreetsed soovitused olukorra parandamiseks,
  • ülevaate kasutusel olevatest digilahendustest elanike informeerimiseks, kaasamiseks ja teenuste osutamisel sh rahvusvahelistest lahendustest,
  • metoodika, mille alusel hinnata edasiste sammude edukust ja mõju avatud valitsemise edendamisel ja digilahenduste kasutamisel
  • arusaamise vajalikest innovatsiooni-ja digikompetentsidest ning -lahendustest, mis on vajalikud avatud ja nutika valitsemise elluviimiseks
  • vahetada kogemusi omavalitsusjuhtide vahel,  inspiratsiooni avatud valitsemise edendamisel ning teha koostööd teiste omavalitsusjuhtidega,
  • ettepanekute kogumi avatud valitsemise rakendamiseks ning turvaliste ja kasutajakesksete digilahenduste kasutamiseks. Ettepanekute alusel saavad omavalitsused koos vabaühenduste ja teiste sidusrühmadega töötada välja avatud valitsemise tegevuskavad ning viia ellu uusi tegevusi.