fbpx

Barbadose valitsuse nõustamine ja ametnike koolitus

Barbados
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Barbados
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
02/2021 - 02/2022
Eelarve
71 500 EUR
Projektijuht

eGA eksperdid nõustavad Barbadose valitsust e-valitsemisega seotud küsimustes ja riigi IKT strateegia väljatöötamisel.

Projekti tegevuste hulka kuuluvad seminaride läbiviimine riikliku digitaalstrateegia väljatöötamisega seotud teemadel, koolitused ja konsultatsioonid.

Digimuutustega tegelevatele ametnikele suunatud veebipõhise koolituse teemadeks on koostalitlusvõime, digitaalne identiteet ning avaliku ja erasektori partnerluse mudelid.

Veebinõustamine hõlmab riikliku digitaalse identiteedi juurutamist, X-tee lahendusel põhineva e-teenuste platvormi juurutamist, riikliku digitaalsete maksete raamistiku ja mitmesuguseid ettevõtlusega seotud infosüsteemide loomist, nt maaregister, rahvastikuregister ning äriregister.