fbpx

Djibouti avaliku halduse kaasajastamine

Djibouti
Tehnoloogia
Riigid
Djibouti
Valdkonnad
Tehnoloogia
Kestus
06/2020 - 12/2021
Eelarve
483 270 €
Projektijuht

Projekti käigus aitas eGA koos Eesti ettevõtetega (Roksnet, Gofore ja UpMind)  kaasajastada Djibouti avalikku haldust, luues sujuva ja turvalise andmevahetuse riiklike andmebaaside ja registrite vahel. Andmevahetusplatvormina võeti kasutusele Eesti X-tee.

Turvaline andmevahetus lõi aluse e-teenuste arendamiseks. E-teenuste abil saab valitsus osutada kodanikele teenuseid kontaktivabalt ja efektiivselt, samuti suurendada avaliku sektori tõhusust ja vähendada korruptsiooni.

 

Projektis täideti järgmised ülesanded:

 1. turvalise andmevahetussüsteemi X-tee juurutamine, võttes arvesse PKI-d ja olemasolevaid digitaalseid teenuseid,
 2. ANSIE toetamine olemasolevate valitsuse infosüsteemide hindamisel. Hindamine hõlmas riiklike infosüsteemide loetelu ja nende valmisoleku määratlemist võimalikuks lõimimiseks X-teega,
 3. CatIS-i juurutamise juhendamine, et saada kõigist varadest hästi struktureeritud ülevaade,
 4. tööti välja kõigi tulevaste riigi infosüsteemide kasutajate tehniliste, funktsionaalsete ja regulatiivsete juhised.

 

Projekti partneriks ja kasusaajaks on The National Agency for State Information Systems (ANSIE)​.

Mida saavutasime?

Projekti tulemusel omab Djibouti valitsus ülevaadet riiklike infosüsteemide võimekusest ja tööle on pandud X-tee andmevahetusplatvorm.

Tuginedes ülevaatele ja X-teele, on Djibouti valitsus võimeline oma infosüsteeme ajakohastama ja lõimima X-teega, et parandada andmete kasutamist ja vahetada andmeid valitsusasutuste vahel.

 

Projekti väljundid

 • X-tee andmevahetusplatvormi juurutamine ja lõimimine PKI-ga
 • X-tee andmevahetusplatvormi juhendmaterjalide loomine
 • Avaliku sektori olemasolevate infosüsteemide analüüs
 • E-riigi infosüsteemide ja teenuste haldussüsteemi loomine
 • Tehnilise dokumentatsiooni koostamine
 • Õigusalase dokumentatsiooni koostamine
 • Valitsuse IT-süsteemide ja registrite haldajate koolituskava ja koolituste läbiviimine