fbpx

E-kaasamine kohalikes omavalitsustes

Projekti üldiseks eesmärgiks oli arendada osalusdemokraatiat kohalikul tasandil suurendades valla- ja linnavalitsuste ning volikogude võimekust pidada dialoogi kohalike kogukondadega kasutades selleks kaasaegseid informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimalusi. Projekti vahetud kasusaajad on kohalike omavalitsuste esindajaid, volikogude liikmed, kodanikuühenduste liikmed ja kokkuvõttes kõik aktiivsed kodanikud.

Projekti tegevused on:

  • e-kaasamise olukorra kaardistamine,
  • aruteluseminarid Eesti kuues regioonis.

Projekti otsesteks tulemiteks on kohalike omavalisuste e-kaasamise valmisoleku ja näidete analüüs ning nendel baseeruv, ühiste arutelude ja ekspertide panusena koostatud juhendmaterjal koos metoodika kirjeldusega kohalike omavalitsuste e-kaasamise tõhustamiseks.

Riigid

Eesti

Valdkonnad

E-demokraatia

Kestus

detsember 2008 - detsember 2009

Eelarve

30550 EUR

Projektijuht

Kristina Reinsalu, PhD