fbpx

E-konsuli rakendus Kõrgõzstanile

Projekti eesmärk on veebipõhise viisataotluste jm konsulaartoimingute menetlussüsteemi juurutamise ettevalmistamine ja võimalik prototüüplahenduse käivitamine Kõrgõzstani Välisministeeriumi haldusalas. Käesolev projekt on esimene ja ettevalmistav etapp e-konsuli rakenduse kasutuselevõtuks Kõrgõzstanis.

Projekti raames valmib kohapealne organisatsioonilise raamistiku ja protsesside analüüs ning kasutuseloleva ning vajamineva riist- ja tarkvara kirjeldus. Valmistatakse ette e-konsuli prototüüp ning kooskõlastatakse see Kõrgõzstani Välisministeeriumi ametnikega. Projekti tulemuseks on Kõrgõzstani Välisministeeriumile esitatavad ettepanekud vajalikeks organisatsioonilisteks ja tehnilisteks tegevusteks, mis võimaldaksid e-konsuli rakenduse kasutuselevõtu Kõrgõzstanis.

Riigid

Kõrgõzstan

Valdkonnad

Nutikas valitsemine, Tark valitsemine

Kestus

November 2013 - Aprill 2014

Eelarve

68716

Projektijuht

Villem Alango, PhD

Partnerid

Kõrgõzstani välisministeerium