fbpx

E-konsuli rakendus Kõrgõzstanile

Kõrgõzstan
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Kõrgõzstan
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
November 2013 - April 2014
Eelarve
68716 €
Projektijuht

Projekti eesmärk on veebipõhise viisataotluste jm konsulaartoimingute menetlussüsteemi juurutamise ettevalmistamine ja võimalik prototüüplahenduse käivitamine Kõrgõzstani Välisministeeriumi haldusalas. Käesolev projekt on esimene ja ettevalmistav etapp e-konsuli rakenduse kasutuselevõtuks Kõrgõzstanis.

Projekti raames valmib kohapealne organisatsioonilise raamistiku ja protsesside analüüs ning kasutuseloleva ning vajamineva riist- ja tarkvara kirjeldus. Valmistatakse ette e-konsuli prototüüp ning kooskõlastatakse see Kõrgõzstani Välisministeeriumi ametnikega. Projekti tulemuseks on Kõrgõzstani Välisministeeriumile esitatavad ettepanekud vajalikeks organisatsioonilisteks ja tehnilisteks tegevusteks, mis võimaldaksid e-konsuli rakenduse kasutuselevõtu Kõrgõzstanis.