E-valitsemine ja e-reformid Moldovas

Moldova
Nutikas valitsemine
Riigid
Moldova
Valdkonnad
Nutikas valitsemine
Kestus
January 2011 - April 2012
Eelarve
83,021 €
Projektijuht

Projekti eesmärgiks on Eesti e-valitsuse juurutamise kogemuse jagamine Moldova valitsusele.

Programmi tulemusena on Moldova valitsusel:

  • kokku lepitud printsiibid e-valitsuse organisatsiooni ja tehnilise arhitektuuri osas, silmas pidades senist olukorda e-valitsusega, planeeritud ja rakendamisel olevaid e-valitsuse projekte, visiooni m-teenuste pilvest ning strateegilisi projekte, mida Moldova valitsus plaanib koostöös Maailmapanga ja teiste rahvusvaheliste rahastajatega,
  • kokku lepitud e-valitsuse jätkusuutliku finantseerimise printsiibid,
  • koostatud prioriteetsete õigusaktide nimekiri, mida on vaja luua, täiendada või muuta, et tagada e-valitsuse kiire juurutamine,
  • koostatud Moldova e-valitsuse rakendusplaan 2011-2013, sh. inimressursside arengukava.

Programmi raames toimus Moldova kõrgemate riigiametnike ja poliitikute koolitusvisiit Eestisse.