fbpx

E-valitsemise võimekuse kasvatamine Ukrainas

Ukraina
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Ukraina
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
01/09/2015 - 12/2016
Eelarve
273 000 EUR
Projektijuht

Projekti eesmärgiks oli tõsta e-valitsemise võimekust Ukrainas, keskendudes E-valitsuse Riikliku Agentuuri (agentuuri) võimekuse kasvatamisele.

eGA nõustas Ukraina E-valitsuse Agentuuri koosvõimelahenduse valikul ja e-teenuste loomisel. Samuti toetasime agentuuri kommunikatsioonistrateegia loomist ja taktikaliste tegevuste kavandamist, et suurendada Ukraina avalikkuses teadlikkust e-valitsemisest ning parandada ametkondade koostööd ja võimekust e-teenuste arendamisel.

Projekti tulemusteks on agentuur, kes omab strateegilise kommunikatsiooni planeerimise ja elluviimise võimekust, võimet kooridineerida e-valitsusega seotud tegevusi ametkondade-üleselt ning täiendavate e-teenusete ja/või neid toetavate infosüsteemide juurutuskogemust.

Projekti 1. otseseks eesmärgiks on agentuuri strateegiline kommunikatsiooni võimekuse kasvatamine ja avalikkuse teadlikkuse tõstmine. Komponent tõstab agentuuri ja teiste sidusorganisatsioonide võimekust luua ja ellu viia strateegilise kommunikatsiooni plaane.
Tulemus: Agentuur on koostanud kommunikatsioonistrateegia ja ellu viinud strateegilise kommunikatsiooni plaani ja seal kirjeldatud tegevused.

Projekti 2. otseseks eesmärgiks on valitsuse-ülese koostöö arendamine. Komponent kasvatab agentuuri võimekust arendada valitsuse-ülest koostööd ja infovahetust e-valitsuse projektide kavandamisest ja realiseerimisest.
Tulemus: Valitsuse-ülese e-valitsuse nõukogu tegevus on käivitunud ning koordineeritakse erinevate e-valitsuse projektide kavandamist ja elluviimist

Projekti 3. otseseks eesmärgiks on e-teenuste arendamine. Komponendi tegevuste tulemusel arendatakse välja 1-2 teenust ja/või teenuste osutamist toetavat horisontaalset infosüsteemi, mis on olulised ja mõjukad Ukraina elanikele. Kuna Ukraina on asunud detsentraliseerimis-reformide teele, siis soodustab see komponent e-teenuste osutamist detsentraliseerimise kontekstis.
Tulemus: 1-2 teenust ja/või teenuste osutamist toetavat horisontaalset infosüsteemi on välja arendatud.