fbpx

Ladina-Ameerika ning Kariibi piirkonna digipoliitika dialoog

Valitsemine ja kaasamine
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
01/2023-11/2025
Eelarve
€5,4 mln
Projektijuht
Rahastajad
European Commission

Projekt toetab digipoliitikate ja seadusandliku raamistiku arendamist ja harmoniseerimist Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikide koostöös. Projekt keskendub poliitilistele dialoogidele ühiselt huvipakkuvatel teemadele, nagu näiteks andmekaitse ja andmevahetus, küberturvalisus, e-valitsemine, ühenduvus, koostoime, tehisaru, satelliitandmed ja -signaalid jne.

Projekti üldine eesmärk on luua projektis osalevate piirkondade vahel tugevad ja vastastikku kasulikud sidemed digiasjade edendamiseks ning seeläbi kiirendada digipööret Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikides. Samuti on projekti eesmärgiks tugevdada Euroopa Liidu kui ühe põhipartneri rolli digiteemade edendamisel. Projekt keskendub kaasavate ja jätkusuutlike digipöördele suunatud poliitikate ja valitsemismehhanismide edendamisele, mis toetuksid mõlema piirkonna jagatud väärtustele ja huvidele ning aitaksid kaasa seadusandluse harmoniseerimisele.