fbpx

ENISA raamleping

Mitmed riigid
Küberturvalisus
Riigid
Mitmed riigid
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
03/2021 - 03/2024
Eelarve
600 000 EUR
Projektijuht
Rahastajad
Euroopa Liit

Küberturvalisus on Euroopa Liidu kodanike julgeoleku lahutamatu osa. Euroopa Liidu (EL) demokraatia, majandus ja ühiskond sõltuvad rohkem kui kunagi varem turvalistest ja usaldusväärsetest digitaalsetest vahenditest ning ühendustest. Vajadus küberturvalisusealaste teadmiste ja pädevuste järele ületab sageli pakkumise. EL peab investeerima küberjulgeolekualaste pädevuste ja talentide arendamisse kõigil tasanditel, alates tavatöötajatest kuni kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistideni.

Selleks, et ELi küberturvalisuse asjatundjad oleksid eesmärkide saavutamisel tõhusad ning saaksid hakkama pidevalt muutuvas ohukeskkonnas, on vaja luua küberturvalisuse alase teabe ja teadmiste kogumise, korrastamise, kokkuvõtte tegemise, analüüsimise, edastamise ja säilitamise järjepidev protsess.

Raamlepingu “Küberjulgeoleku strateegiate, indeksite ja raamistike toetamine” raames toetavad eGA eksperdid ENISA (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Agentuur) tööd aastail 2021–2024,

  • aidates liikmesriikidel välja töötada riiklikud küberturvalisuse strateegiad,
  • kaardistades küberturvalisuse mõju kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete indeksite abil ning
  • töötades välja küberturvalisuse taksonoomiad ja hinnates küberturvalisuse taset.