fbpx

Euroopa Rahurahastu küberkaitse toetus Moldovale

Moldova
Küberturvalisus
Riigid
Moldova
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
12/2022-11/2024; 09/2023 - 09/2025
Eelarve
3 000 000 €; 1 000 000 €
Projektijuht
Rahastajad
Euroopa Liit

Moldova on arenemas infoühiskonnaks, mistõttu küberturvalisuse olukord mõjutab oluliselt selle stabiilsust. Selle tulemusena on Euroopa Liit (EL) toetanud Moldova küberkerksust Euroopa rahutagamisrahastust (EPF). ELi Euroopa rahutagamisrahastu (EPF) loodi selleks, et toetada erinevate riikide kaitsejõudude suutlikkust kaitsta oma riigi kriitilist taristut ning tagada selle toimimine, pakkudes spetsialistide väljaõpet, varustust ning vastavat taristut. Moldovale suunatud EPF abimeede suurendab Moldova relvajõudude ja kaitseministeeriumi kübervaldkonna töötajate oskust tuvastada infosüsteemidesse tungimist ja tõrjuda küberrünnakuid.

Projekti raames hangib ja tarnib eGA Moldova kaitsejõududele ja kaitseministeeriumile vajalikke küberturvalisust parendavaid seadmeid, pakub küberkaitsekoolitusi ning viib läbi küberõppusi.

Meediakajastused: