fbpx

Euroopa rahurahastu küberkaitse toetus Ukraina relvajõududele

Ukraina
Küberturvalisus
Riigid
Ukraina
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
03/2022-04/2024
Eelarve
3 mln €
Projektijuht
Partnerid
Rahastajad
Euroopa Liit

Projekti tugevdas Ukraina relvajõudude üleüldist kübervõimekust ning suurendas Ukraina üldist võimekust tulla toime küberrünnakutega ja hoida digiühiskond ja valitsus toimimas ka sõja ajal.

Euroopa rahurahastu küberkaitsekomponendi abimeetme raames on Ukraina relvajõududele paigaldatud küberlabor ja küberklass ning paljud sõjaväelased on täiendanud koolitustel oma küberkaitseoskusi.

Küberlabor on veebipõhine koolitus-, harjutus- ja uurimiskeskkond. Küberlaborite tehnoloogia võimaldab kasutajal luua realistlikku, võimekat ja usaldusväärset virtuaalset keskkonda, kus koolitatavad saavad harjutada reaalajas reageerimist küberrünnakutele ja kaitsesimulatsioonidele.

Küberklassis on 15 töökohta ja vajalik varustus küberkaitsekoolituste ja õppuste läbiviimiseks. Samuti hangiti, seadistati, paigaldati ja konfigureeriti Ukraina relvajõududele küberkaitseks vajalik riist- ja tarkvara ning viidi läbi sellega seotud koolitused.

Projekti juhtis E-riigi Akadeemia ning küberlabori paigaldas ja sellega seotud koolitused viis läbi CybExer Technologies.

Euroopa Liit on toetanud Ukraina relvajõudude võimekust ja vastupanuvõimet Euroopa rahurahastu (EPF) abimeetmetega alates Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja algusest. Euroopa rahurahastu (EPF) eesmärk on suurendada sõjas osalevate partnerriikide suutlikkust ennetada konflikte, tagada rahu ja tugevdada rahvusvahelist julgeolekut, võimaldades rahastada sõjalise või kaitsepoliitilise tähendusega operatiivtegevust ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames.

Euroopa rahurahastu (EPF) raames elluviidav abimeede “Abimeede Euroopa rahurahastu raames Ukraina relvajõudude küberkaitse toetuseks” kestis märtsist 2022 kuni aprillini 2024.