fbpx

Euroopa rahurahastu küberkaitse toetus Ukraina relvajõududele

Ukraina
Küberturvalisus
Riigid
Ukraina
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
03/2022-02/2024
Eelarve
€ 3,0 mln
Projektijuht
Partnerid

Ukraina relvajõud

Rahastajad
Euroopa Liit

Projekti eesmärk on suurendada Ukraina üldist vastupanuvõimet küberohtude vastu võitlemisel, samuti tugevdada Ukraina relvajõudude üleüldist kübervõimekust, sealhulgas nende suutlikkust osutada tsiviilisikutele kriisi- või hädaolukordades teenuseid, eelkõige pakkudes tuge küberkeskkonnas.

Euroopa Liit on toetanud Ukraina relvajõudude võimekust ja vastupanuvõimet Euroopa rahurahastu (EPF) abimeetmetega alates Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja algusest. Euroopa rahurahastu (EPF) eesmärk on suurendada sõjas osalevate partnerriikide suutlikkust ennetada konflikte, tagada rahu ja tugevdada rahvusvahelist julgeolekut, võimaldades rahastada sõjalise või kaitsepoliitilise tähendusega operatiivtegevust ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames.

Euroopa rahurahastu (EPF) raames elluviidav abimeede “Abimeede Euroopa rahurahastu raames Ukraina relvajõudude küberkaitse toetuseks” kestab märtsist 2022 kuni veebruarini 2023.