fbpx

Gruusia Raudtee digiküpsuse hindamine

Gruusia
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Gruusia
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
07/2021 - 01/2022
Projektijuht

Töö eesmärk on hinnata JSC Gruusia Raudtee digiküpsust, et luua alus ettevõtte edasisele digiarengule.

Viimastel aastatel on Gruusia valitsus käivitanud rea reforme, võtnud kasutusele poliitilisi meetmeid ning teinud märkimisväärseid investeeringuid riigi transporditaristu uuendamisesse, et parandada riigi äri- ja investeerimiskliimat. Tuginedes tehtule soovib Gruusia valitsus arendada riigist piirkondliku logistikakeskuse, kasutades ära riigi soodsa geograafilise asukoha potentsiaali Kaukaasia koridorina Euroopa ja Aasia vahel, ning seeläbi toetada riigi kestlikku majanduskasvu, töökohtade loomist ja elatustaseme tõusu.

Selle eesmärgi saavutamiseks, on vaja parandada Gruusia transporditaristut ja Gruusia Raudtee teenuseid, mis on seotud IKT süsteemide, tehnoloogiate ja rakendustega.

Gruusia Raudtee digiarengule kaasaaitamiseks teeme järgnevat:

  • hindame ettevõtte praegust digiteerimise seisu, pöörates erilist tähelepanu ettevõtlusega seotud e-teenustele;
  • töötame välja soovitused tehtud digiarenduste mõju maksimeerimiseks;
  • määratleme uued digiarenduste valdkonnad; ja
  • pakume välja organisatsioonimudeli, et tõhustada digimuutuste edukat elluviimist.