fbpx

Iraagi digiküpsuse hindamine

Iraak
Nutikas valitsemine
Riigid
Iraak
Valdkonnad
Nutikas valitsemine
Kestus
05/2021 - 09/2021
Eelarve
28 700 €
Projektijuht

E-riigi Akadeemia (eGA) eksperdid viivad läbi Iraagi avaliku sektori digiküpsuse hindamise. Tööd hõlmavad Iraagi avaliku sektori praeguse digitaalse küpsuse kaardistust, üldiste järelduste tegemist ja ettepanekuid edasiseks tegevuseks 12 järgnevas e-valitsuse fookusvaldkonnas:

 • Poliitiline tahe ja tugi
 • E-valitsemise koordineerimine
 • E-riigi finantsraamistik
 • E-riigi juriidiline raamistik
 • Digitaalsed andmebaasid, koosvõime, turvaline andmevahetus
 • Turvaline digi-identiteet ja digiallkiri
 • Digipädevused
 • Teenuste kättesaadavus, teavitustegevused
 • E-demokraatia
 • Infoturvalisus
 • Telekommunikatsioon ja digitaristu
 • Rahvusvaheline koostöö

Iraagi valitsus saab kasutada digiküpsuse hindamise aruannet digipöörde riikliku strateegia aluse ja inspiraatsiooniallikana. Samuti on aruanne sisendiks ÜRO Arenguprogrammi ja eGA väljatöötatud digihindamise tööriistale, mis aidab välja selgitada digitaalsed võimalused säästva arengu eesmärgide saavutamise kiirendamiseks.