fbpx

Iraagi digiküpsuse hindamine

Iraak
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Iraak
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
05/2021 - 09/2021
Eelarve
28 700 €
Projektijuht

E-riigi Akadeemia (eGA) eksperdid viisid läbi Iraagi avaliku sektori digiküpsuse hindamise, mis hõlmas Iraagi avaliku sektori praeguse digitaalse küpsuse kaardistuse, üldiste järelduste tegemise ja ettepanekud edasiseks tegevuseks 12 järgnevas e-valitsuse fookusvaldkonnas:

 • Poliitiline tahe ja tugi
 • E-valitsemise koordineerimine
 • E-riigi finantsraamistik
 • E-riigi juriidiline raamistik
 • Digitaalsed andmebaasid, koosvõime, turvaline andmevahetus
 • Turvaline digi-identiteet ja digiallkiri
 • Digipädevused
 • Teenuste kättesaadavus, teavitustegevused
 • E-demokraatia
 • Infoturvalisus
 • Telekommunikatsioon ja digitaristu
 • Rahvusvaheline koostöö

Iraagi valitsus saab kasutada digiküpsuse hindamise aruannet digipöörde riikliku strateegia aluse ja inspiraatsiooniallikana. Samuti on aruanne sisendiks ÜRO Arenguprogrammi ja eGA väljatöötatud digihindamise tööriistale, mis aidab välja selgitada digitaalsed võimalused säästva arengu eesmärgide saavutamise kiirendamiseks.