fbpx

Jordaania avaliku sektori digiküpsuse hindamine

Jordaania
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Jordaania
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
10/2020 - 03/2021
Eelarve
28 000 €
Projektijuht

E-riigi Akadeemia (eGA) eksperdid hindasid Jordaania Hašimiidi Kuningriigi avaliku sektori digiküpsust, mille alusel koostasid ettepanekud edasiseks tegevuseks 12 e-valitsuse fookusvaldkonnas:

 • Poliitiline tahe ja tugi
 • E-valitsemise koordineerimine
 • E-riigi finantsraamistik
 • E-riigi juriidiline raamistik
 • Digitaalsed andmebaasid, koosvõime, turvaline andmevahetus
 • Turvaline digi-identiteet ja digiallkiri
 • Digipädevused
 • Teenuste kättesaadavus, teavitustegevused
 • E-demokraatia
 • Infoturvalisus
 • Telekommunikatsioon ja digitaristu
 • Rahvusvaheline koostöö

Digiküpsuse hindamises osalenud riigid saavad kasutada digitaalse küpsuse hindamise aruannet digipöörde riikliku strateegia aluse ja inspiraatsiooniallikana. Samuti on aruanne sisendiks ÜRO Arenguprogrammi ja eGA väljatöötatud digihindamise tööriistale, mis aitab välja selgitada digitaalsed võimalused säästva arengu eesmärgide saavutamise kiirendamiseks.