E-riigi koolitus Usbekistani vabaühendustele

Usbekistan
Nutikas valitsemine
Riigid
Usbekistan
Valdkonnad
Nutikas valitsemine
Kestus
01/01/ 2015 - 12/ 2016
Eelarve
100065 €
Projektijuht
Partnerid

Projekti eesmärk oli paralleelselt Usbekistani riiklike e-riigi võimekust tõstvate tegevustega suurendada sealsete ametnike ja ühiskondlike organisatsioonide töötajate teadmisi infotehnoloogia võimalustest. Projekti käigus tutvustasime Usbekistani kohtunikele ja kohtutöötajatele ning ühiskondlike organisatsioonide ja tervishoiuvaldkonna töötajatele Eesti näitel IKT võimalusi oma töökorralduse parendamiseks ja ühiskonna arendamiseks. Väljavalitud 45 osaleja ülesandeks on jagada saadud teadmisi edasi oma valdkonnas, et toetada IKT arengut riigis.

Projekti raames toimus Eestis neli nädalast koolitust Usbekistani delegatsioonidele koostöös Välisministeeriumi, ÜRO Arenguprogrammi, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ja Center for Not-For-Profit Law’ga.