fbpx

E-riigi koolitus Usbekistani vabaühendustele

Projekti eesmärk oli paralleelselt Usbekistani riiklike e-riigi võimekust tõstvate tegevustega suurendada sealsete ametnike ja ühiskondlike organisatsioonide töötajate teadmisi infotehnoloogia võimalustest. Projekti käigus tutvustasime Usbekistani kohtunikele ja kohtutöötajatele ning ühiskondlike organisatsioonide ja tervishoiuvaldkonna töötajatele Eesti näitel IKT võimalusi oma töökorralduse parendamiseks ja ühiskonna arendamiseks. Väljavalitud 45 osaleja ülesandeks on jagada saadud teadmisi edasi oma valdkonnas, et toetada IKT arengut riigis.

Projekti raames toimus Eestis neli nädalast koolitust Usbekistani delegatsioonidele koostöös Välisministeeriumi, ÜRO Arenguprogrammi, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ja Center for Not-For-Profit Law’ga.

Riigid

Usbekistan

Valdkonnad

Nutikas valitsemine

Kestus

01/01/ 2015 - 12/ 2016

Eelarve

100065 €

Projektijuht

Annela Kiirats

Partnerid

NDI Usbekistan