fbpx

E-riigi koolitus Usbekistani vabaühendustele

Usbekistan
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Usbekistan
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
01/01/ 2015 - 12/ 2016
Eelarve
100065 €
Projektijuht
Partnerid

Projekti eesmärk oli paralleelselt Usbekistani riiklike e-riigi võimekust tõstvate tegevustega suurendada sealsete ametnike ja ühiskondlike organisatsioonide töötajate teadmisi infotehnoloogia võimalustest. Projekti käigus tutvustasime Usbekistani kohtunikele ja kohtutöötajatele ning ühiskondlike organisatsioonide ja tervishoiuvaldkonna töötajatele Eesti näitel IKT-võimalusi oma töökorralduse parendamiseks ja ühiskonna arendamiseks. Väljavalitud 45 osaleja ülesandeks on jagada saadud teadmisi edasi oma valdkonnas, et toetada IKT-arengut riigis.

Projekti raames toimus Eestis neli nädalast koolitust Usbekistani delegatsioonidele koostöös Välisministeeriumi, ÜRO Arenguprogrammi, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ja Center for Not-For-Profit Law’ga.