fbpx

Kõrgõzstani e-valitsemise reformide nõustamine

Projekti käigus nõustas ja toetas E-riigi Akadeemia Kõrgõzstani valitsust e-valitsemise programmi (Taza Koom) käivitamisel, hinnates reformikava hetkeseisu ning nõustades programmi elluviimist.

Projekti tegevused olid järgmised:

Reformi tegevuste ülevaatamine
Soovituste ja konkreetsete sammude ettevalmistus
EBRD soovituste tutvustamine sidusrühmadele
Lõplike aruannete koostamine

Riigid

Kõrgõzstan

Valdkonnad

Nutikas valitsemine

Kestus

09/2017 - 03/2018

Eelarve

23000 €

Projektijuht

Hannes Astok