fbpx

Kõrgõzstani finantsjuhtimissüsteemi analüüs

Projekti eesmärgiks on Kõrgõzstani riigi finantsjuhtimissüsteemi (sh eelarveprotsessi, riigikassa tegevuse, raamatupidamise jmt) analüüsimine ning Eesti kogemustest lähtuvalt võimaliku reformikava koostamine koostöös Kõrgõzstani rahandusministeeriumi ning teiste seotud ametkondadega.

Projekti raames toimub kaks Eesti ekspertide visiiti Kõrgõzstani. Ekspertide ülesandeks on analüüsida olemasolevat finantsarhitektuuri, võimekust, võimalusi ja soove ning koostada Kõrgõzstani riigi rahandussüsteemi ning üldisema finantsarhitektuuri ülesehitamise soovitused. Kaardistatakse hetkeolukord ning töötatakse välja raport soovitustega. Lisaks korraldatakse Kõrgõzstani projektiga seotud kohalike võtmeisikute 5-päevane koolitusvisiit Eestisse.

Riigid

Kõrgõzstan

Valdkonnad

Nutikas valitsemine, Tark valitsemine

Kestus

09/2014 - 05/2015

Projektijuht

Arvo Ott

Partnerid

Kõrgõzstani rahandusministeerium