Kõrgõzstani finantsjuhtimissüsteemi analüüs

Kõrgõzstan
Nutikas valitsemine
Riigid
Kõrgõzstan
Valdkonnad
Nutikas valitsemine
Kestus
09/2014 - 05/2015
Projektijuht

Projekti eesmärgiks on Kõrgõzstani riigi finantsjuhtimissüsteemi (sh eelarveprotsessi, riigikassa tegevuse, raamatupidamise jmt) analüüsimine ning Eesti kogemustest lähtuvalt võimaliku reformikava koostamine koostöös Kõrgõzstani rahandusministeeriumi ning teiste seotud ametkondadega.

Projekti raames toimub kaks Eesti ekspertide visiiti Kõrgõzstani. Ekspertide ülesandeks on analüüsida olemasolevat finantsarhitektuuri, võimekust, võimalusi ja soove ning koostada Kõrgõzstani riigi rahandussüsteemi ning üldisema finantsarhitektuuri ülesehitamise soovitused. Kaardistatakse hetkeolukord ning töötatakse välja raport soovitustega. Lisaks korraldatakse Kõrgõzstani projektiga seotud kohalike võtmeisikute 5-päevane koolitusvisiit Eestisse.