fbpx

Lääne-Balkani küberturvalisuse tõhustamise uuring

Albaania | Bosnia ja Hertsegoviina | Kosovo | Montenegro | Põhja-Makedoonia | Serbia
Küberturvalisus
Riigid
Albaania | Bosnia ja Hertsegoviina | Kosovo | Montenegro | Põhja-Makedoonia | Serbia
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
01/2022 - 07/2022
Eelarve
599 116 €
Projektijuht
Rahastajad
Euroopa Komisjon

Projekti toetas ELi tegevust Lääne-Balkani riikide küberturvalisuse suutlikkuse suurendamisel ja parendamisel, et sealsed riigid suudaksid paremini toime tulla küberintsidentidega ja tõhustada riigiasutuste üleüldist küberturvalisust.

Eesti ja eGA eksperdid tuvastasid ja analüüsisid projektis Lääne-Balkani küberturbe suutlikkuse suurendamise vajadusi ning Euroopa Komisjoni toetuse kaasamise võimalusi. Projekt päädis uuringu raportiga, milles määratleti tulevaste võimalike tegevuste eesmärgid, prioriteedid ja lähtealused.

Uuring hõlmas järgmist:

  • küberjulgeoleku õigusliku, poliitilise ja institutsionaalse raamistiku analüüsi ning tegevusi Euroopa Liidu acquis’ga vastavusse viimiseks;
  • pädevate asutuste operatiivse võimekuse ja CERT/CSIRT meeskondade suutlikkuse analüüsi tegeleda küberohtude ja intsidentidega ning riskide maandamisega, sealhulgas ka piirkondlikus ja rahvusvahelises koostöös;
  • elutähtsate teenuste operaatorite kindlaksmääramist vastavalt EL NIS direktiivile ja nende koostööd CERTide/CSIRTidega;
  • õigusliku ja poliitilise raamistiku kaardistamist, mis hõlmas elutähtsate teenuste osutajaid ja Lääne-Balkani reguleeriva raamistiku vastavusse viimist EL NIS direktiiviga;
  • avaliku ja erasektori koostöö kaardistamist küberturvalisuse valdkonnas.

Western Balkan Digital Security Forum

15.juuni 2022 – Tallinn, Eesti

AVA