fbpx

Luhanski ja Donetski avalike e-teenuste osutamise hindamine

Ukraina
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Ukraina
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
09/2020 - 11/2020
Eelarve
44 700 €
Projektijuht
Rahastajad

E-riigi Akadeemia (eGA) eksperdid viisid läbi Ukraina Luhanski ja Donetski oblastite avalike teeninduskeskuste (ASC) e-teenuste osutamise hindamise. Hindamine hõlmas teeninduskeskuste organisatsioonilist, tehnilist ja inimeste oskusteavet lõimida keskuse infosüsteem üleriigilise andmevahetusplatvormiga “Trembita”. Hindamine viidi läbi USAIDi Democratic Governance East Activity algatuse tool rajatud teeninduskeskustes.

Hindamise alusel töötasid eksperdid välja tegevuskava ja soovitused üleriigilise turvalise andmevahetusega “Trembita” seotud e-teenuste osutamiseks ja andmete kontrollimise protsessi rakendamiseks, et parandada Ukraina kodanikele osutatavate avalike teenuste kiirust ja kvaliteeti.

Hindamine viidi läbi USAIDi algatuse raames eesmärgiga tugevdada Ida-Ukraina kodanike ja nende valitsuse vahelist sidet ja usaldust, parandades Ukraina juhtimis- ja reformiprotsesse ning aidata lahendada kogukonna jaoks olulisi probleeme.