Maksuametite koostöö Läänemere piirkonnas

Eesti | Läti | Rootsi
Nutikas valitsemine
Riigid
Eesti | Läti | Rootsi
Valdkonnad
Nutikas valitsemine
Kestus
January 2014 - March 2015
Eelarve
49996 €
Projektijuht

BSR TaxI projekt valmistab ette kiiret ja turvalist maksualase info vahetust Läänemere riikide maksuametite vahel. Riiklike andmebaaside ühendamine on kasulik, sest maksualast infot oleks võimalik automaatselt vahetada ja teiste riikide andmebaasidesse saadetud päringutele kiireid vastuseid saada. Vajaduspõhised päringud ja kiirem ligipääs vajaminevatele andmetele võimaldaksid raha ja aega kokku hoida mitte ainult maksuametitel, aga ka kodanikel, kes on seotud majandustegevusega välisriikides. Ühine andmevahetusplatvorm edendaks ka riikide koostööd maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise tuvastamisel.

Partnerid tuginevad töös Euroopa projektidest saadud piiriüleste e-teenuste osutamise kogemustele ja teemakohastele analüüsidele ning jagavad häid kogemusi piiriülese andmevahetuse alal (nt Eesti ja Soome vaheline koostöö). Olemasolevate riiklike süsteemide, andmebaaside ja seadusandluse tugevuste ja nõrkuste analüüs on esimene samm, mis võimaldab partneritel kokku leppida ühises andmevahetusplatvormis ning ette valmistada investeerimisprojekti piiriüleste e-teenuste osutamiseks.

Projekti tulemusteks on ülevaade hetkeolukorrast maksualase info piiriülese vahetamise kohta, sh projektis osalevate riikide andmevahetuskeskkondade ja seadusandluse võrdlev analüüs. Partnerid valmistavad ette põhiprojekti kava ning otsivad sellele rahastusvõimalusi.