fbpx

Maksuametite koostöö Läänemere piirkonnas

Eesti | Läti | Rootsi
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Eesti | Läti | Rootsi
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
01/ 2014 - 03/ 2015
Eelarve
49996 €
Projektijuht

BSR Taxi projekt valmistas ette kiiret ja turvalist maksualase info vahetust Läänemere riikide maksuametite vahel. Riiklike andmebaaside ühendamine on kasulik, et maksualast infot oleks võimalik automaatselt vahetada ja teiste riikide andmebaasidesse saadetud päringutele kiireid vastuseid saada. Vajaduspõhised päringud ja kiirem ligipääs vajaminevatele andmetele võimaldaksid raha ja aega kokku hoida mitte ainult maksuametitel, aga ka kodanikel, kes on seotud majandustegevusega välisriikides. Ühine andmevahetusplatvorm edendaks ka riikide koostööd maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise tuvastamisel.

Partnerid tuginesid töös Euroopa projektidest saadud piiriüleste e-teenuste osutamise kogemustele ja teemakohastele analüüsidele ning jagasid häid kogemusi piiriülese andmevahetuse alal (nt Eesti ja Soome vaheline koostöö).

Projekti tulemusteks oli ülevaade hetkeolukorrast maksualase info piiriülese vahetamise kohta, sh projektis osalevate riikide andmevahetuskeskkondade ja seadusandluse võrdlev analüüs. Partnerid valmistasid ette põhiprojekti kava ning otsisid sellele rahastusvõimalusi.