fbpx

Norra – Eesti e-valitsemise initsiatiiv

Eesti | Norra
Küberturvalisus
Riigid
Eesti | Norra
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
01/12/2015 - 31/05/2016
Eelarve
70 000 €
Partnerid

Seed Forum Estonia Foundation

Seed Forum Norway Foundation

Watchcom

Projekti sihiks on tugevdada, rakendada ja arendada e-valitsemise, küberturvalisuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arendamise alast koostööd Norra ja Eesti juhtivate organisatsioonide vahel.

Projekti käigus

  • Arendatakse e-valitsemise ja küberturvalisuse alast koostööd Norra ja Eesti avaliku ja erasektori vahel
  • Arendatakse Tallinnas välja ühine platvorm e-valitsemise inkubaatori / labori jaoks, et teostada uusi Norra ja Eesti e-valitsemise initsiatiive
  • Töötatakse välja ühine mudel koostööks arenguriikidega

e-Estonia: e-Governance in Practice

 

E-Eesti koostisosade joonis