fbpx

Palestiina digiküpsuse hindamine

Palestiina
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Palestiina
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
08/2020 - 12/2020
Eelarve
25 320 €
Projektijuht

E-riigi akadeemia eksperdid viisid läbi Palestiina digiküpsuse hindamise, et anda ülevaade Palestiina avaliku sektori praegusest olukorrast ja teha ettepanekuid edasiseks tegevuseks 12 e-valitsemise fookusvaldkonnas:

1. Poliitiline tahe ja toetus
2. Koordineerimine
3. Finantseerimise mudel
4. Õiguslik raamistik
5. Digitaalsed andmebaasid, koostalitlusvõime, turvaline andmevahetus
6. Turvaline digitaalne identiteet ja digitaalallkiri
7. Digitaalsed oskused
8. Juurdepääs teenustele, teadlikkuse tõstmine
9. E-osalus, e-demokraatia
10.Infoturve
11.Telekommunikatsioon ja digitaristu
12. Rahvusvaheline koostöö

Palestiina saab kasutada digitaalse küpsuse hindamise aruannet digipöörde riikliku strateegia aluse ja inspiraatsiooniallikana. Samuti on aruanne sisendiks ÜRO Arenguprogrammi ja eGA väljatöötatud digihindamise tööriistale, mis aidab välja selgitada digitaalsed võimalused säästva arengu eesmärgide saavutamise kiirendamiseks.