fbpx

Palestiina infoühiskonna ja e-teenuste turvalisuse arendamine

Palestiina
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Palestiina
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
12/2016 - 05/2018
Eelarve
160 000 €
Projektijuht
Partnerid

Projekt käigus jagasid Eesti ja eGA eksperdid Palestiina omavalitsusele teadmisi infosüsteemide vastupidavuse, elektroonilise andmevahetuse ja uute e-teenuste väljatöötamise kohta. Samuti ajakohastati Eesti X-tee baasil põhinevat Palestiina andmevahetusplatvormi Zinnar, et laiendada selle kasutusvõimalusi e-teenuste arendamiseks. Võtmetöötajad läbisid infoühiskonna ja e-teenuste turvalisuse ning andmevahetuse alase koolituse. Projekt sõnastas eeltingimused elektroonilise identiteedi arendamiseks Palestiinas.

Lisaks sellele tugevdas projekt Palestiinas riigiasutuste vahelist koostööd ning arusaama infoühiskonna väärtustest ja selle arendamise vajalikkusest.

 

1) Arvutiturvalisuse juhendid ja reeglid keskvalitsuse IKT asutustele
2) Koolitused, seminarid ja teadlikkust tõstvad üritused
3) Andmevahetuse kesksüsteemi uuendamine
4) Elektroonilise identiteedi kasutuselevõttu ettevalmistav teekaart