Palestiina infoühiskonna ja e-teenuste turvalisuse arendamine

Projekti eesmärgiks on anda Palestiinale strateegilist teadmust infosüsteemide paindlikkuse ja turvalise andmevahetuse osas e-teenuste loomiseks.

Projekti käigus koolitame võtmeisikuid mõistma infoturbe ning turvalise andmevahetuse süsteemse arengu vajalikkust. Samuti arendame avalikke e-teenuseid ning valmistame ette digitaalse allkirjastamise kasutuselevõttu.

E-teenuste aluseks on varasemalt Palestiinas juurutatud X-tee laadne andmevahetusplatvorm.

1) IKT poliitika väljatöötamise toetamine
2) Uute e-teenuste arendamine ja X-tee edasiarendamine
3) Elektroonilise identiteedi kasutuselevõttu ettevalmistav teekaart
4) Koolitused ja seminarid teadlikkuse tõstmiseks

Riigid

Palestiina

Valdkonnad

E-keskvalitsus

Kestus

12/2016 - 05/2018

Eelarve

160 000 €

Projektijuht

Andro Kull