fbpx

Osalusdemokraatia, avatud valitsemine ja tõhusad e-valitsemise teenused (PADOS)

Armeenia | Aserbaidžaan | Gruusia | Moldova | Ukraina | Valgevene
E-demokraatia | Küberturvalisus | Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Armeenia | Aserbaidžaan | Gruusia | Moldova | Ukraina | Valgevene
Valdkonnad
E-demokraatia | Küberturvalisus | Valitsemine ja kaasamine
Kestus
02/ 2015 - 01/ 2016

Projekti “Osalusdemokraatia, avatud valitsemine ja tõhusad e-valitsemise teenused” (PADOS) eesmärk oli toetada otsusetegemise ja valitsemise avatust ja läbipaistvust ning edendada demokraatlikku valitsemist kuues Euroopa Liidu idapartnerlusriigis: Armeenias, Aserbaidžaanis, Gruusias, Moldovas, Ukrainas ja Valgevenes.

Projekt oli jaotatud kolmeks osaks:

  1. Osalus, e-demokraatia, avatud valitsemine. Selles komponendis tutvustasime uusi vahendeid ja meetodeid, mis võimaldavad edendada kodanike osalust, altpoolt tulevaid innovatsiooniprotsesse, avatud valitsemise struktuure, foorumeid ja kõike eelmainitut toetavaid uusi IT-lahendusi.
  2. E-valitsemine, küberturvalisus, andmekaitse. Teises komponendis pöörasime tähelepanu IKT vahendite rakendamisele e-valitsemise teenuste osutamiseks, tagades samas piisava tähelepanu küberturvalisuse ja andmekaitse teemadele. Lisaks tutvustasime Euroopa Liidu riikide häid praktikaid selles valdkonnas.
  3. Avaliku halduse reform ja uus juhtimine keerulises keskkonnas. Projekti kolmas komponent toetas idapartnerlusriike avaliku halduse ja avatud valitsemise reformide rakendamist. Eesti ja Soome eksperdid korraldasid koolitusi ja seminare, jagasid häid praktikaid ning teavet uuenduslike mudelite ja lähenemiste kohta.

Idapartnerlus on 2009. aastal Euroopa Liidu naabruspoliitikast välja kasvanud suund eesmärgiga tihendada Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene koostööd ja integratsiooni Euroopa Liiduga.

Projekt algab infokorjemissioonidega idapartnerlusriikidesse, kus toimuvad intervjuud kasusaajate ja teiste huvipooltega, et välja selgitada arenguvajadused iga projektikomponendi osas. Missioonidele järgnevad töötoad igas riigis, kus Eesti ja Soome eksperdid jagavad kogemusi ja häid praktikaid. Lisaks kuuluvad projekti tegevuste hulka ka seminarid ja õppereisid Helsingisse jaTallinnasse, aga ka vajaduste hindamine, Euroopa heade praktikate analüüs ning soovitused sihtriikidele.

E-riigi Akadeemia roll projektis on toetada idapartnerlusriike IKT vahendite rakendamisel e-valitsemise teenuste osutamiseks, tagades samas piisava tähelepanu küberturvalisuse ja andmekaitse teemadele.