fbpx

PHOENIX: Kodanike hääl rohelise Euroopa eest

Mitmed riigid
E-demokraatia
Riigid
Mitmed riigid
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
02/2022 - 07/2025
Eelarve
312 620 €
Rahastajad
Euroopa Liit

PHOENIX (akronüüm sõnadest Participation in HOlistic ENvironmental Innovations) toetab Euroopa rohepöörde läbiviimist ja Euroopa linnade keskkonnasõbralikkuse suurendamist elanike käitumise ja elustiili muudatuse toel, mis tugineb elanike kaasamisel ja lahenduste koosloomel, sh digitööriistu kasutades.

PHOENIX ühendab 15 partnerit kümnest Euroopa riigist ning tugineb kaasamise ja koosloome senisele rikkalikule kogemusele. Lisaks töötab prjekt välja ja testib nn rikastatud demokraatlikke uuendusi (Enriched Democratic Innovations) 11 algatuses  7 riigis, sealhulgas Tartu linnas (Eestis). Testprojektide baasil tehakse järeldused ja üldistused, et muuta metoodika skaleeritavaks, ning koostatakse poliitilised soovitused kaasamis-ja koosloome ergutamiseks.

Projektis viivad eGA eksperdid läbi olukorra analüüsi, valmistavad ette ja nõustavad  testprojekti läbiviimist, nõustavad digiplatvormi tegemist ning analüüsivad selle kasutusmugavust, koostavad kogemuste analüüsi ja vahendavad saadud teadmisi Eestis.

PHONIX kasutab visuaalina tangrami (pilt ülal) , mis hiina keeles tähendab “seitset oskust”. Tangram visualiseerib erinevaid osalus- ja arutlemismeetodeid (erinevad värvid), mida saab hoolikalt kombineerida ja koondada – erinevates kohtades ja erinevatel haldustasanditel –, et anda nn rikastatud demokraatlikele uuendustele uusi vorme, mis aitavad paremini toime tulla Euroopa roheleppe katsumustega.

Mida soovime saavutada?

Loome metoodika ja tööriistad, mis toetavad Euroopa rohepöörde läbiviimist ja Euroopa linnade keskkonnasõbralikkuse suurendamist elanike kaasamisel ja lahenduste koosloome abil.

 

Oodatav tulemus Tartule (projekti üks testlinnu):

  • Teadmine uutest kaasamismeetoditest ja mudelitest
  • Välisekspertide nõustamisel elluviidav ja Tartu oludele ning eesmärkidele kohandatud test
  • Hindamismetoodika väljatöötamine ja tegevuse mõju hindamine