fbpx

Pilvetehnoloogiad avalikule sektorile

Austria | Belgia | Eesti | Hispaania | Itaalia | Madalmaad | Portugal | Rumeenia | Saksamaa | Slovakkia | Türgi
Valitsemine ja kaasamine

logo_Cloud-for-EuropePilvandmetöötlusest on saamas tunnustatud ja laialt kasutatav tehnoloogia nii era- kui ka avalikus sektoris. Cloud for Europe projekt toetas uute pilvandmetöötluse lahenduste pakkumist ja pilvetehnoloogiate kasutuselevõttu avalikus sektoris, defineerides takistused ning määratles rahvusvahelised avaliku sektori esitatavad nõuded pilvandmetöötlusele.

Projekti rahastati Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise seitsmendast raamprogrammist ning selles osales 24 organisatsiooni 12 Euroopa riigist.

Esmalt tuvastasid partnerid pilvandmetöötlusele esitatavad nõuded, mis varasemalt puudusid või vajasid avalikule sektorile kohandamist. Seejärel viidi läbi kommertskasutusele eelnev hange teenuste osutamiseks. Samuti valmistas Cloud for Europe ette sobivad lepingutingimused tulevaste hangete läbiviimiseks.
Töö tulemused ja järeldused avaldati käsiraamatuna, et aidata kaasa kommertskasutusele eelnevate hangete läbiviimisele.
E-riigi Akadeemia koordineeris Cloud for Europe projektis kommunikatsioonitegevusi.