fbpx

Riigi küberturvalisuse indeksi loomine

Eesti | Moldova
Küberturvalisus
Riigid
Eesti | Moldova
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
03/ 2015 - 10/ 2015

Projekti peamiseks eesmärgiks oli luua riigi küberturvalisuse hindamise metoodika ning rakendada seda Moldovas. Projekti tulemusel valmis universaalne metoodika (indeks), mille abil saab hinnata riikide küberturvalisuse olukorda või selle keskset küberturvalisuse aspekti.

Antud projekti eesmärk tuleneb Eesti “Küberjulgeoleku strateegia 2014-17” peatükist 8. Vastavalt alampeatükile 8.2 soovib Eesti olla rahvusvahelise küberjulgeolekupoliitika eestvedaja. Strateegia rakenduskavas nähakse selle eesmärgi saavutamise ühe meetmena rahvusvaheliselt rakendatava küberturvalisuse indeksi loomist.

Projekti tulemiteks on:

  1. Riikliku küberturvalisuse hindamise metoodika
  2. Metoodika rakendamine Eestis
  3. Metoodika piloteerimine Moldovas
  4. Veebikeskkond tulemuste publitseerimiseks ja levitamiseks