fbpx

Sri Lanka avaliku sektori digiküpsuse hindamine

Sri Lanka
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Sri Lanka
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
12/2020 - 12/2021
Eelarve
50 147 €
Projektijuht

E-riigi Akadeemia (eGA) eksperdid hindasid Sri Lanka avaliku sektori digiküpsust ning tegid ettepanekud edasiseks tegevuseks 12 e-valitsuse fookusvaldkonnas:

 • Poliitiline tahe ja tugi
 • E-valitsemise koordineerimine
 • E-riigi finantsraamistik
 • E-riigi juriidiline raamistik
 • Digitaalsed andmebaasid, koosvõime, turvaline andmevahetus
 • Turvaline digi-identiteet ja digiallkiri
 • Digipädevused
 • Teenuste kättesaadavus, teavitustegevused
 • E-demokraatia
 • Infoturvalisus
 • Telekommunikatsioon ja digitaristu
 • Rahvusvaheline koostöö

Digiküpsuse hindamises osalenud riigid saavad kasutada digitaalse küpsuse hindamise aruannet digipöörde riikliku strateegia aluse ja inspiraatsiooniallikana. Samuti on aruanne sisendiks ÜRO Arenguprogrammi ja eGA väljatöötatud digihindamise tööriistale, mis aidab välja selgitada digitaalsed võimalused säästva arengu eesmärgide saavutamise kiirendamiseks.