TAIEX küsitlus e-valitsemise ja küberturvalisuse teemal

Mitmed riigid
E-demokraatia | Küberturvalisus | Nutikas valitsemine | Tehnoloogia
Riigid
Mitmed riigid
Valdkonnad
E-demokraatia | Küberturvalisus | Nutikas valitsemine | Tehnoloogia
Kestus
04/2020 - 06/2020
Eelarve
24 500 €
Projektijuht
Rahastajad

TAIEX viib läbi koroonaviiruse kriisist ajendunud projekti, mille eesmärgiks on saada aru, millised on kasusaaja- ja partnerriikide probleemid ning leitud lahendused telekommunikatsiooni sektoris, e-valitsemises, küberturvalisuses, e-hariduses ja e-tervises . eGA tegeleb projektis e-valitsemise ja küberturvalisuse teemadega. Sihtriikideks on ENPI EAST, ENPI SOUTH ja IPA riigid.

 

Projekti tulemuseks on arusaam hetkevajadustest, et käesoleva või sarnaste tulevaste kriisidega hakkama saada. Tulemusi kasutatakse ELi praeguste ja tulevaste abiprogrammide kujundamiseks.

Küsimustik ja vastuste analüüs peaksid andma ülevaatliku pildi iga riigi kohta:

  • mis probleemidega iga teema puhul tegeletakse,
  • mis lahendusi on leitud,
  • milline oli kriisieelne olukord igas valdkonnas,
  • millised on lahendamata probleemid selles valdkonnas ning
  • millised on soovitused TAIEXi sekkumisvajaduse osas.

 

Eksperdid koostavad ka ülevaatliku võrdleva raporti kolme regiooni lõikes ning toovad välja kriisijuhtimise protsessi õppetunde ja parimaid tavu.