fbpx

TAIEX küsitlus e-valitsemise ja küberturvalisuse teemal

Bosnia ja Hertsegoviina | Gruusia | Jordaania | Mitmed riigid | Serbia | Ukraina | Valgevene
E-demokraatia | Küberturvalisus | Tehnoloogia | Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Bosnia ja Hertsegoviina | Gruusia | Jordaania | Mitmed riigid | Serbia | Ukraina | Valgevene
Valdkonnad
E-demokraatia | Küberturvalisus | Tehnoloogia | Valitsemine ja kaasamine
Kestus
04/2020 - 06/2020
Eelarve
24 500 €
Projektijuht
Rahastajad

TAIEX viis läbi koroonaviiruse kriisist ajendunud projekti, mille eesmärgiks oli saada aru, millised on kasusaaja- ja partnerriikide probleemid ning leitud lahendused telekommunikatsiooni sektoris, e-valitsemises, küberturvalisuses, e-hariduses ja e-tervises . eGA tegeles projektis e-valitsemise ja küberturvalisuse teemadega. Sihtriikideks olid ENPI EAST, ENPI SOUTH ja IPA riigid.

Olukorra analüüs põhines koduse e-valitsuse tööle ja küberturvalisuse küsimustikul, mille riikide esindajad täitsid juunis 2020. a. E-valitsuse analüüs hõlmas Valgevenet, Bosnia ja Hertsegoviina, Gruusiat, Jordaaniat, Põhja-Makedooniat, Serbiat ja Ukrainat. Küberjulgeoleku alla kuulusid Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Gruusia, Jordaania, Põhja-Makedoonia ja Serbia.

Küsimustik ja vastuste analüüs andsid ülevaatliku pildi iga riigi kohta:

  • mis probleemidega iga teema puhul tegeldi,
  • mis lahendusi on leitud,
  • milline oli kriisieelne olukord igas valdkonnas,
  • millised olid lahendamata probleemid selles valdkonnas ning
  • millised olid soovitused TAIEXi sekkumisvajaduse osas.

Eksperdid koostasid ka ülevaatliku võrdleva raporti kolme regiooni lõikes ning tõid välja kriisijuhtimise protsessi õppetunde ja parimaid tavu.

Projekti tulemusi kasutatakse ELi praeguste ja tulevaste e-valitsemise ja küberturvalisuse abiprogrammide kujundamiseks, mis aitaksid tulevaste kriisidega paremini hakkama saada.