fbpx

Tõhustatud andmekaitse ja andmevood

Argentiina | Brasiilia | Costa Rica | India | Jaapan | Lõuna-Korea | Mehhiko | Uruguay
Küberturvalisus | Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Argentiina | Brasiilia | Costa Rica | India | Jaapan | Lõuna-Korea | Mehhiko | Uruguay
Valdkonnad
Küberturvalisus | Valitsemine ja kaasamine
Kestus
12/2017 - 12/2020
Eelarve
2 998 750 €
Projektijuht

Projekt parandas arusaamist isikuandmete kaitse tähtsusest rahvusvaheliste andmevoogude ja ELi isikuandmete kaitse õigusliku raamistiku seisukohalt olulistes partnerriikides. Samuti nõustas projekt sihtriikide neid ametiasutusi, kes tegelevad ELi andmevoogudega, järgima ELi isikuandmete kaitse õigusliku raamistiku nõudeid, tõstes seeläbi ka andmekaitse üldist taset neis riikides.