fbpx

Tõhustatud andmekaitse ja andmevood

Projekt parandab arusaamist isikuandmete kaitse tähtsusest rahvusvaheliste andmevoogude ja ELi isikuandmete kaitse õigusliku raamistiku seisukohalt olulistes partnerriikides. Samuti nõustab projekt sihtriikide neid ametiasutusi, kes tegelevad ELi andmevoogudega, järgima ELi isikuandmete kaitse õigusliku raamistiku nõudeid, tõstes seeläbi ka andmekaitse üldist taset neis riikides.

Riigid

Argentiina, Brasiilia, Costa Rica, India, Jaapan, Lõuna-Korea, Mehhiko, Uruguay,

Valdkonnad

Küberturvalisus

Kestus

12/2017 - 12/2019

Eelarve

2 998 750 €

Projektijuht

Monika Lekić