Tõhustatud andmekaitse ja andmevood

Argentiina | Brasiilia | Costa Rica | India | Jaapan | Lõuna-Korea | Mehhiko | Uruguay
Küberturvalisus | Nutikas valitsemine
Riigid
Argentiina | Brasiilia | Costa Rica | India | Jaapan | Lõuna-Korea | Mehhiko | Uruguay
Valdkonnad
Küberturvalisus | Nutikas valitsemine
Kestus
12/2017 - 12/2020
Eelarve
2 998 750 €
Projektijuht

Projekt parandab arusaamist isikuandmete kaitse tähtsusest rahvusvaheliste andmevoogude ja ELi isikuandmete kaitse õigusliku raamistiku seisukohalt olulistes partnerriikides. Samuti nõustab projekt sihtriikide neid ametiasutusi, kes tegelevad ELi andmevoogudega, järgima ELi isikuandmete kaitse õigusliku raamistiku nõudeid, tõstes seeläbi ka andmekaitse üldist taset neis riikides.