fbpx

Turvalised e-teenused Moldovas

Moldova
Küberturvalisus | Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Moldova
Valdkonnad
Küberturvalisus | Valitsemine ja kaasamine
Kestus
10/2012 - 12/ 2013
Eelarve
159 950 €
Projektijuht

Projekti aitas tõsta Moldova valitsusasutuste digitaalse informatsiooni turvalisuse tõhustamise, turvalisemate e-teenuste osutamise ja turvaintsidentide vältimise võimekust. Projekt toetas ka valitsuse andmekogude koosvõimelahenduse (X-tee) hankimise ja rakendamise protsessi.

Projekti tegevusteks oli:

  • koolitused Moldova valitsusametnikele (kolm kahepäevast koolituskursust interaktiivse programmi ja kodutööga, tulemuseks on koolituskursus ja õppematerjalid),
  • konsultatsioonid (nii valitsuse andmekogude koosvõimelahenduse (x-tee) hankimise ja rakendamise protsessi toetuseks kui digitaalse informatsiooni turvalisuse tõhustamisel).

Koostöös USAID Emerging Donors Challenge Fund’ga (nende finantseerimisel):

  • lõime Moldova valitsusele digitaalse informatsiooni turvalisuse rakendamise strateegia ja tegevuskava;
  • lõime lähteülesanne “Avaliku sektori asutuste infosüsteemide turvameetmete süsteemile”;
  • viisime läbi avalikkusele suunatud teadlikkuse tõstmise tegevusi.