Turvalised e-teenused Moldovas

Küberturvalisus | Nutikas valitsemine
Valdkonnad
Küberturvalisus | Nutikas valitsemine
Kestus
October 2012 - December 2013
Eelarve
159,950 €
Projektijuht

Projekti eesmärgiks oli Moldova valitsusasutuste võimekuse kasvatamine digitaalse informatsiooni turvalisuse tõhustamisel, turvalisemate online-teenuste osutamine ja turvaintsidentide vältimine tulevikus. Projekt toetas ka valitsuse andmekogude koosvõimelahenduse (x-tee) hankimise ja rakendamise protsessi.

Projekti tegevusteks oli:

  • koolitused Moldova valitsusametnikele (kolm kahepäevast koolituskursust interaktiivse programmi ja kodutööga, tulemuseks on koolituskursus ja õppematerjalid),
  • konsultatsioonid (nii valitsuse andmekogude koosvõimelahenduse (x-tee) hankimise ja rakendamise protsessi toetuseks kui digitaalse informatsiooni turvalisuse tõhustamisel).

Koostöös USAID Emerging Donors Challenge Fund’ga (nende finantseerimisel):

  • lõime Moldova valitsusele digitaalse informatsiooni turvalisuse rakendamise strateegia ja tegevuskava;
  • lõime lähteülesanne “Avaliku sektori asutuste infosüsteemide turvameetmete süsteemile”;
  • viisime läbi avalikkusele suunatud teadlikkuse tõstmise tegevusi.