fbpx

Ukraina põgenike digitaalsete oskuste arendamine

Eesti | Ukraina
Riigid
Eesti | Ukraina
Kestus
10/2023-09/2025
Eelarve
236,123 USD
Projektijuht
Rahastajad
USA välisministeeriumi abiprogramm: USA saatkond Tallinnas

Projekti eesmärk on aidata Eestis elavatel ukrainlastel õppida tundma ja kasutama Eesti ning Ukraina digilahendusi, millest on neile praktilist kasu ja mis suurendab tuge Ukraina kogukonnale. Tegevuse käigus värbame Eestis n.ö digisaadikuteks umbes 60 noort digiteadlikku ukrainlast, kes aitavad omakorda enam kui 1000 digitaalselt haavataval ukrainlasel kasutada nii Eesti kui ka Ukraina digitaalseid e-teenuseid ja -lahendusi, mis tõstavad  eeldatavalt vähemalt 10 000 ukrainlase digiteadlikkust.

Projekti käigus paraneks digitaalselt haavatavate Ukraina kodanike elukvaliteet, sest nad õpivad kasutama Eesti ja Ukraina e-teenuseid ja digilahendusi.

Projekti peamised eesmärgid:

  • Ukraina üliõpilased ja digitaalselt haavatavad põgenikud loovad tugevama ja toetavama kogukonna.
  • Ukraina digisaadikud parendavad enda ja teiste digitaalselt kirjaoskust, mille kaudu nad kogevad saavutustunnet.
  • Märkimisväärne hulk Eestis elavaid Ukraina kodanikke on teadlikud digipöördest Eestis ja Ukrainas.

Eesmärgid saavutatakse koolituse, mentorluse ja teadlikkuse suurendamise kaudu. Avalikud esinemised aitavad laiemalt teadvustada Eestis elavate ukrainlaste kitsaskohti ja seda, kuidas projekt on nende elu mõjutanud.