fbpx

Uuring: Biomeetriliste ja biograafiliste andmete õiguslikud regulatsioonid ELi riikides

Uuringu „Biomeetriliste ja biograafiliste andmete alusel isiku tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine: EL liikmesriikide õiguslikud regulatsioonid“ eesmärgiks oli koguda kokku 10 Euroopa Liidu riigi seadusandlus ja kasutuskogemus biomeetriliste ja biograafiliste andmete alusel isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimisest ning analüüsi põhjal teha ettepanekud Siseministeeriumile identiteedihalduse strateegia väljatöötamiseks.

Rakendusuuringu tellis Siseministeerium. Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Siseministeeriumi eelarvest.

Uuringu tulemusena valmivad Siseministeeriumile ettepanekud identiteedihalduse strateegia väljatöötamiseks.

Riigid

Eesti

Valdkonnad

Nutikas valitsemine

Kestus

07/2016 - 10/2016

Eelarve

9950 €

Projektijuht

Mari Pedak

Partnerid

Krabu Grupp OÜ

De Sapientia Partnerid OÜ