fbpx

Žõtomõri oblasti teenuskeskuste digivõimekuse suurendamine avalike teenuste osutamisel

Ukraina
Riigid
Ukraina
Kestus
05/2024–12/2024
Eelarve
150 000 €
Projektijuht

Projekti eesmärk on suurendada Žõtomõri oblasti teenuskeskuste digivõimekust avalike teenuste osutamisel ning sellega toetada Ukraina elanikele pakutavate avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Projektitegevused keskenduvad Žõtomõri oblasti valitud linnade/hromadade teenuskeskustele, kuid on laiendatavad teistele Ukraina oblastitele, toetamaks nende digivõimekust avalike teenuste osutamisel.

Projekt koosneb neljast etapist:

1. Digiküpsuse hindamine ja digitaalsete avalike teenuste osutamise valmisoleku raport, sh. olukorra analüüs, vajaduste kaardistamine, digitaalsete teenuste pakkumiseks vajalike soovituste ning digistrateegia kavandi väljatöötamine.

2. Digivõimekuse koolituste läbiviimine valitud 5-10 teenuskeskuse esindajatele nii Ukrainas kui ka Eestis.

3. Videokonsultatsiooni pilootprojekti läbiviimine valitud 2-3 teenuskeskuses.

4. Projekti õppetundide ja parimate praktikate jagamine täiendavalt 5-10 teenuskeskusele.