fbpx

ENISA raport: Raising awareness of cybersecurity

Mitmed riigid
Küberturvalisus
Riigid
Mitmed riigid
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
2021
Projektijuht

Projekti „ENISA: küberturvalisuse teadlikkuse tõstmine” raames koostasid eGA kübereksperdid küberturvalisuse teadlikkust käsitleva aruande, mille eesmärk on aidata ELi liikmesriikidel edendada oma kodanike turvalist käitumist Internetis.

Raport esitab põhjaliku ülevaate ja analüüsi EL-i liikmesriikide teadlikkuse tõstmise tegevustest ja plaanidest. Aruandes käsitletakse liikmesriikide järgitavaid metoodikaid ja lähenemisviise, mis hõlmavad muu hulgas planeerimist, teadlikkuse tõstmise tegevusi, tulemusnäitajaid ja saavutatud mõju. Selleks viisid eGA eksperdid maist juulini 2021.a läbi kakskümmend struktureeritud intervjuud asjaomaste ametiasutustega.

Aruandes tutvustatakse tegevusi, millega liikmesriigid on saavutanud ühiskonnas parema küberturvalisuse teadlikkuse, ja seda, kuidas on teadlikkuse tõstmisele suunatud tegevused kajastatud riiklikes küberturvalisusestrateegiates.

Lisaks annab aruanne soovitusi neljas valdkonnas:

  • küberturvalisuse teadlikkuse tõstmine,
  • kübermaailma suundumuste ja katsumuste hindamine,
  • küberturvalisuse käitumise mõõtmine ja
  • küberturvalisuse teadlikkuse tõstmise kampaaniate kavandamine.

Aruanne on suurepärane abimaterjal küberturvalisusega tegelevate ametiasutuste ekspertidele, kes vastutavad küberturvalisuse teadlikkuse tõstmise kampaaniate kavandamise ja läbiviimise eest ning nendele, kes vastutavad riiklike küberturvalisuse strateegiate eest; Euroopa institutsioonide töötajatele, kes on huvitatud küberturvalisuse teadlikkusest ja oskustest; äri- ja tööstussektori töötajatele ning teadlastele ja akadeemilisele ringkonnale.

Raporti koostasid Merle Maigre, Radu Serrano, Mari Tomingas ja Alena Labanava.

 

LAADI ENISA RAPORT ALLA