fbpx

NCSI käsiraamat: Upgrading National Cyber Security

Mitmed riigid
Küberturvalisus
Loe
Riigid
Mitmed riigid
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
2022
Projektijuht
Rahastajad
Välisministeerium

Viimase 20 aasta jooksul on küberturvalisusest saanud märkimisväärne osa eGA tööst. Oleme aidanud enam kui 40 riigil hinnata oma valmisolekut küberohtude ennetamiseks ja neile reageerimiseks. eGA poolt välja töötatud ja hallatud riiklik küberturvalisuse indeks (NCSI) on alates 2016. aastast olnud peamine vahend riikide küberturvalisuse suutlikkuse arendamiseks.

Väljaanne tutvustab aastatel 2021–2022 läbi viidud NCSI metoodika uuendust, kirjeldab, kuidas on NCSI-d aastate jooksul täiustatud, ja jagab näpunäiteid riigi küberturvalisuse strateegilise juhtimise, üleilmse koostöö, õigusliku raamistiku arendamiseks ja kriisideks valmistumiseks. Väljaanne täiendab 2020. aastal ilmunud Riigi küberturvalisuse käsiraamatut.

E-riigi Akadeemia soovib tänada Henrik Beckvardi, Kadri Kaskat, Hannes Kraust, Merle Maigret, Anna-Maria Osulat, Radu Serranot ja Martin Švédat nende teadmiste eest ning NCSI arendamisse kaasatud eksperte: Markko Künnapud, Helar Laasikut, Epp Maatenit, Piret Pernikut, Raul Rikki, Radu Serranot ja Hauke Schulzi.

NCSI meeskond on tänulik Eesti Välisministeeriumile pikaajalise toetuse eest NCSI arendamisel ja riikliku küberturvalisuse praktika käsiraamatu laiendamisel.

Väljaanne on inglise keeles.