fbpx

Ukraina e-valitsemise poliitika roheline raamat

Roheline raamat analüüsib elektroonilise juhtimise praegust olukorda ning kehtivat riiklikku poliitikat Ukrainas, pakkudes samal ajal soovitusi vajalikeks muudatusteks. “Rohelisest raamatust” leiab probleemid ja nende lahendused neljas valdkonnas: elektroonilised avalikud teenused, elektrooniline infovahetus süsteemide vahel, avalik teave ja e-lahendused kodanike osalemiseks ja kaasamiseks riigi poliitikasse. Raamatu on koostanud e-riigi poliitikaarendamise töörühm Ukraina asepeaministri ja regionaalarengu, ehituse ja kommunaalteenuste ministri eestvedamisel 2014. aasta novembris – detsembris. Raamat on mõeldud avalikele teenistujatele, IT-ettevõtete esindajatele, tudengitele, teadlastele, ajakirjanikele ja kõigile neile, kes on huvitatud e-valitsemise arendamisest Ukrainas.
Rohelise raamatu üheks toetajaks oli ka E-riigi Akadeemia.
Ukraina e-valitsemise poliitika roheline raamat inglise keeles

 

Ukraina e-valitsemise poliitika roheline raamat ukraina keeles

Riigid

Ukraina

Valdkonnad

Tark valitsemine