fbpx

eGA nõustamise tulemusena lõi Moldova küberturvalisuse agentuuri

27.12.2023

Moldova kiitis E-riigi Akadeemia (eGA) nõustamise tulemusena heaks riikliku küberturvalisuse agentuuri loomise, mis vastutab riigi küberturvalisuse poliitika rakendamise eest.

eGA eksperdid aitasid koostöös Moldova ametnikega analüüsida ja kujundada loodava agentuuri jaoks vajalikku õigusraamistikku, lähtudes Euroopa küberturvalisuse nõuetest ja Moldova haldusstruktuurist.

“eGA ja loodava küberturvalisuse agentuuri ühiste jõupingutuste eesmärk on suurendada Moldova võimet võidelda küberohtudega ja tagada oma kodanikele turvalisem digiühiskond. Täname kõiki kohalikke koostööpartnereid ja eksperte, kes sellesse panuse on andnud,” ütles eGA tegevjuht Hannes Astok.

Loodav asutus vastutab riigi küberturvalisuse poliitika rakendamise eest, tagades elutähtsate teenuste osutajate infovõrkude ja -süsteemide kõrge turvalisuse. Agentuuri juurde moodustatakse küberrünnakutele reageerimise rühm ja riiklik kontaktpunkt, mis hõlbustab riigiasutuste vahelist suhtlust teiste riikide sarnaste asutustega. Lisaks aitab asutus suurendada kodanike teadlikkust küberturvalisuse valdkonnas.

“Pädeva asutuse loomine on oluline samm riigi küberturvalisuse tugevdamisel ja elutähtsa taristu kaitsmisel. eGA eksperdid ootavad lähiaastatel suure huviga koostööd riikliku küberturvalisuse agentuuriga, sest Euroopa Liit on jätkuvalt pühendunud Moldova  küberkaitsevõime suurendamisele erinevate projektide kaudu,” ütles Moldova küberturvalisuse abiprojekti juht Epp Maaten.

Euroopa Liidu rahastatava Moldova kiirabiprojekti eesmärk on suurendada avaliku sektori ja elutähtsat taristut haldavate ettevõtete küberkaitsevõimet, viies nende tegevuse kooskõlla Euroopa Liidu võrgu- ja infoturbe direktiiviga. E-riigi Akadeemia läbiviidav projekt kestab 2022. aasta maist kuni 2024. aasta maini.

Lisaks viib eGA Moldovas ellu Euroopa Liidu rahutagamisrahastu küberkaitse toetusele tuginevaid projekte, mis tugevdavad Moldova relvajõudude võimet kaitsta Moldova küberruumi.

Lisainfo:

Moldova küberkerksuse parandamine

Euroopa Rahurahastu küberkaitse toetus Moldovale