fbpx

Moldova küberkerksuse parandamine

Moldova
Küberturvalisus
Riigid
Moldova
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
05/2022 - 11/2023
Projektijuht
Rahastajad
Euroopa Liit

Euroopa Liit käivitas Moldova abiprojekti eesmärgiga parandada riigi ja kriitliste teenusteosutajate küberkerksust, st võimet osutada teenust ka küberrünnakute olukorras. Projekt toetab riigiasutusi, et viia nende tegevused kooskõlla EL võrgu- ja infoturbe direktiivi nõuetega. Riigi küberturvalisuse juhtimise ja kriitlise infrastruktuuri kaitse mudeli elluviimiseks määratletakse osapoolte selge vastutusala ning luuakse ja rakendatakse küberturvalisuse baasnõuded, küberintsidentide haldus- ja monitooringumehhanism ning infovahetusplatvormid.

Lisaks luuakse suhtluskanalid ja koostöömehhanismid, mis hõlbustaks kriitiliste teenuste osutajate riigi küberturvalisuse kaitsesse kaasamist. Projekti tegevusi viib ellu e-riigi akadeemia.