fbpx

Moldova võttis vastu Eesti ekspertide kaasabil valminud küberturvalisuse seaduse

15.05.2023

Moldova parlament võttis hiljuti vastu riigi elutähtsaid teenuseid osutavate asutuste küberturvalisust parendava seaduse, mis valmis E-riigi Akadeemia (eGA) ekspertide kaasabil Euroopa Liidu välkabiprojekti raames.

Seadusloomes osalenud eGA küberturvalisuse vanemeksperdi Elsa Neeme sõnul aitab Moldovas esimene kõikehõlmav küberturvalisuse õigusakt kaasa ühiskonnas elutähtsate teenuste järjepidevale pakkumisele ja riigi kriitilise taristu kaitse tugevdamisele. „Koostöös Moldova kolleegidega valminud raamistik on heaks aluseks, et muuta Moldova küberruum turvalisemaks ja suurendada riigi vastupanuvõimet küberrünnakutele,“ lisas Neeme.

Seaduse ettevalmistamisel töötasid eGA eksperdid koostöös Moldova majandus- ja digitaalse arengu ministeeriumiga välja riigi küberturvalisuse põhinõuded, selge vastutusala ning küberintsidentide haldus- ja monitooringumehhanismi.

Seaduse järgi määrab Moldova pädev küberturvalisuse asutus siseriiklikult teenusepakkujad, kes avaldavad  ühiskonnas olulist  mõju avalikule korrale, inimeste turvalisusele või tervisele ja kes peavad uue seaduse alusel hakkama küberturvalisuse nõudeid täitma. Ühtlasi peavad need asutused edaspidi teavitama pädevat asutust olulisematest küberintsidentidest.

 “Turvalisus, sealhulgas küberturvalisus on Moldova peamisi eesmärke sõltuvalt Moldova geopoliitilisest paiknemisest Euroopa Liidu ja Venemaa vahel,” ütles Moldova asepeaminister ja majandus- ja digitaalse arengu minister Dumitru Alaiba. “Küberturvalisust arendades võtsime Euroopa Liidult üle parima praktika, mis lihtsustab regionaalset ja rahvusvahelist kommunikatsiooni ja aitab Moldova küberruumi muuta turvalisemaks ja vastupidavamaks.”

eGA tegevjuhi Hannes Astoki sõnul on eGA teinud 20 tegevusaasta jooksul Moldova avaliku sektori ja vabaühendustega koostööd enam kui 16 projektis. „Hetkel panustame Moldova küberturvalisuse tõstmisse kahes Euroopa Liidu abiprojektis. Esimene on suunatud avaliku sektori elutähtsa taristu küberkerksuse parandamisele, teine Moldova relvajõudude oskuse tõstmisele tõrjuda küberrünnakuid,“ märkis Hannes Astok.

Küberturvalisuse seadus töötati välja Euroopa Liidu rahastatud Moldova välkabiprojekti „Moldova küberkerksuse parandamine“ raames. Projekti eesmärgiks on suurendada riigi avaliku sektori ja peamiste elutähtsate taristute kübervastupidavusvõimet ja viia nende tegevus kooskõlla Euroopa Liidu võrgu- ja infoturbe direktiiviga. Projektiga seotud tegevusi viib E-riigi Akadeemia läbi alates 2022. aasta maist kuni 2023. aasta novembrini. Lisaks viib eGA ellu Euroopa Liidu Rahurahastu küberkaitse toetusega seotud tegevusi, et suurendada Moldova relvajõudude oskust tuvastada infosüsteemidesse tungimist ja tõrjuda küberrünnakuid.

Küberturvalisuse seadus jõustub Moldovas 1. jaanuaril 2025. aastal. Seadusetekstiga saab tutvuda Moldova seaduste portaalis: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=136732&lang=ro