fbpx

eGA parendab Moldova relvajõudude kübervõimekust

27.03.2023

E-riigi Akadeemia sõlmis Moldova Vabariigi kaitseministeeriumiga 27. märtsil 2023 vastastikuse mõistmise memorandumi (MOU), et tugevdada Moldova relvajõudude küberkaitse võimekust Euroopa rahutagamisrahastu (EPF) meetme toel.

EPF-i abimeede parandab Moldova relvajõudude võimet tuvastada infosüsteemidesse tungimist ja aitab küberrünnetega toime tulla. Küberkaitse toetuspakett on kokku 3 miljonit eurot.

„Moldova on kujunemas digiühiskonnaks, mistõttu küberjulgeolek mõjutab oluliselt ühiskonna stabiilsust ja suveräänsust. ELi Euroopa rahutagamisrahastu toetus aitab arendada sõjaliste küberkaitsespetsialistide praktilisi oskusi ja hoida Moldovat tugevamana. Sõlmitud memorandum kiirendab projekti tegevuste elluviimist,“ ütles Moldova Vabariigi kaitseministeeriumi asekantsler Sergiu Plop MOU allkirjastamisel.

Memorandumiga hõlmatud tegevused sisaldavad küberkaitse koolitust ja õppusi ning küberkaitse varustuse tarnimist Moldova relvajõududele.

Foto: E-riigi Akadeemia

 

„E-riigi Akadeemia meeskond on peaaegu 20 aastat teinud koostööd Moldova valitsusega, et toetada riigi digiarengut. Viimase aasta jooksul oleme keskendunud Moldova küberturvalisuse suutlikkuse ja vastupanuvõime suurendamisele. Moldova relvajõudude toetamine lisab sellele uue olulise taseme. Teeme tööd selle nimel, et Moldova küberkaitse oleks vastavuses EL-i parimate tavadega,“ ütles E-riigi Akadeemia tegevdirektor Hannes Astok.

Taustainfo:
E-riigi Akadeemia (eGA) viib Moldovas ellu kahte Euroopa Liidu küberprojekti kogumahuga enam kui 5 miljonit eurot. Esimene projekt on Euroopa rahutagamisrahastu (EPF) toetus “Abi Moldova relvajõududele – küberkaitse komponent“, mis suurendab Moldova relvajõudude küberkaitse võimekust. Küberkaitse tegevuste kogumaksumus on 3 miljonit eurot ja tegevused kestavad 2022. aasta detsembrist 2024. aasta novembrini.

Teine on Euroopa Liidu toetusprojekt “Moldova küberkerksuse parandamine”, mis suurendab avaliku sektori organisatsioonide ja kriitilise tähtsusega taristu haldajate kübervõimekust, et tagada teenuste kestlik osutamine. Tegevused kestavad 2022. aasta maist 2023. aasta novembrini.

ELi Euroopa rahutagamisrahastu (EPF) abimeetmed võimaldavad suurendada relvajõudude suutlikkust ning pakuvad neile julgeoleku eesmärgil väljaõpet, varustust ja taristu arendamist.

E-riigi Akadeemia (eGA) on Eesti oivakeskus, mis asutati 2002. aastal, et suurendada ühiskondade jõukust ja avatust digiarengu abil. Viimase 20 aasta jooksul on eGA teinud digiarengu koostööd enam kui 280 organisatsiooni ja 141 riigiga üle maailma.

Lisainfo: E-riigi Akadeemia küberturvalisuse valdkonnajuht Merle Maigre.