fbpx

SCOOP4C-projekti töötoas vaadeldi andmete korduvkasutuse näiteid

15.03.2017

eGA eksperdid Kristina Reinsalu, Katrin Nyman-Matcalf ja Uuno Vallner osalesid 14.märtsil Brüsselis  SCOOP4C-projekti töökoosolekul  ja andmete korduvkasutuse parimate näidete töötoas.  

Partneritele tutvustati andmete korduvkasutuse näidete kogumise ja analüüsi esmaseid tulemusi. Peamiselt on tegu Eesti näidetega e-hariduse, e-tervise, e-õiguse ja teistest valdkondadest. Rahvusvaheliste ekspertidega arutleti ka peamiste barjääride üle, mis takistavad andmete korduvkasutuse rakendamist liikmesriikides.

Andmete korduvkasutuse printsiibi huvipooli koondava projekti (SCOOP4C) käigus uuritakse, analüüsitakse ja jagatakse teadmust, kuidas andmete korduvkasutuse printsiipi avalikus sektoris rakendada, et vähendada märgatavalt bürokraatiat ja lihtsustada kodanike jaoks teenuste tarbimist. Projekti eesmärgiks on koondada teadmised ja parimad kogemused  andmevahetuse tõhustamisest ja kodanike enda kontrolli ja teadlikkuse suurendamisest oma andmete üle.
Projektist lähemalt https://www.scoop4c.eu/