fbpx

DRIVE: საქართველოში ციფრულად მოწყვლადი ჯგუფების კვლევა და რეკომენდაციები

Georgia
E-democracy
Countries
Georgia
Domains
E-democracy
Duration
2022
Project manager
Funded by

პროექტის “DRIVE: ციფრული კვლევა და გავლენა მოწყვლადი ელექტრონული მოქალაქეებისთვის” ფარგლებში, ექსპერტებმა eGA-დან და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიდან (IDFI) (საქართველო) შეადგინეს ანგარიში ციფრული დაუცველობის შესახებ, რათა დაეხმარონ საჯარო ხელისუფლებას და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს. თავიდან აიცილოთ ციფრული განხეთქილება.

ხართ თუ არა:

  • ციფრული წიგნიერების და უნარ-ჩვევებთან მუშაობა და მხარდაჭერა
  • ახალგაზრდების და/ან მოხუცების ჩართვა ფოკუს ჯგუფებად და დაინტერესებულ მხარეებად
  • პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებასა და სერვისების განვითარებაზე მუშაობა
  • ციფრული გადაწყვეტილებების გამოყენება უფრო მეტ ადამიანთან ჩართვისა და მომსახურებისთვის
  • დონორი, რომელიც ეძებს ჭკვიან იდეებსა და პროექტებს
  • გაეცანით ციფრული დაუცველობის შესახებ, როგორც ერთ-ერთ პრობლემას, რომელსაც ბევრი ადამიანი ებრძვის და რა უნდა მივიღოთ ამის შესაცვლელად.

 

ციფრულად მოწყვლადი ჯგუფები (DVG) არიან ისეთები, რომელთა ციფრული ჩართულობა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებების მიღებასა და ელექტრონულ სერვისებში შეფერხებულია ციფრული საკითხების შესახებ ინფორმირებულობის, ტექნოლოგიური უპირატესობების და/ან ციფრული წიგნიერების და უნარების ნაკლებობის გამო. მიზეზების მიუხედავად (მაგ. დემოგრაფიული, სოციალურ-ეკონომიკური და/ან ჯანმრთელობის მდგომარეობა, საცხოვრებელი პირობები ან სოციალური მდგომარეობა და ა.შ.), ეს ბარიერები ხელს უშლის ადამიანებს ციფრული ტრანსფორმაციის სარგებლის მიღებაში და, როგორც ასეთი, უარყოფით გავლენას ახდენს მათ უფლებებზე, ინტერესებზე. და ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

ქვეყნის ანგარიშში წარმოგიდგენთ კვლევით აქტივობებს, რომლებიც მიზნად ისახავს საქართველოს DVG-ების გამოცდილებაში მოწყვლადობის მიზეზების გამოკვლევას. პირველი, DVG-ების წინასწარი სპეციფიკაცია წარმოდგენილია სამაგიდო კვლევის საფუძველზე. მეორეც, ქართველი საგნის ექსპერტების ნიმუშთან ხარისხობრივი ინტერვიუს მიგნებები ხელს უწყობს იმის გარკვევას, თუ როგორ მოქმედებს სხვადასხვა ფაქტორები ადამიანების დაუცველობის გაღრმავებაზე – სწავლისა და ელექტრონული სერვისების წვდომის გაზრდილი ტექნოლოგიების პირობებში. და ბოლოს, მოცემულია რეკომენდაციები შესაბამისი დაინტერესებული მხარეებისთვის, რომლებიც წარმოიქმნება საგნის ექსპერტების შენიშვნებიდან და ავტორების საკუთარი ანალიზიდან.

ქვეყნის ანგარიში არის რამდენიმე ადამიანის ერთობლივი ნაშრომი: დაწერილი ფედერიკო პლანტერას მიერ, ეფუძნება კრისტინა მანდისა და კრისტინა რეინსალუს მიერ eGA-ს ინტერვიუებს. კვლევის მეთოდოლოგიას კოორდინაციას უწევდა კრისტინა რეინსალუ, ხოლო პროცესი და ანგარიში მხარს უჭერდა კატრინ ნიმან-მეტკალფს eGA-დან. ქართველმა პარტნიორებმა, თეონა ტურაშვილმა და დავით ერისთავმა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) თავიანთი წვლილი შეიტანეს ერთობლივი პროექტის ყველა აღნიშნულ ფაზაში. მონტაჟი დაასრულა რადუ სერანომ, დიზაინი კი სერხი ბურავჩენკომ.

გარდა ამისა, შედგენილია უკრაინის ციფრულად მოწყვლადი ჯგუფების ქვეყნის ანგარიში.

პროექტი DRIVE მიზნად ისახავს უკრაინასა და საქართველოში სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ჯგუფებს ჰქონდეთ შეცვლილი ცხოვრების ხარისხი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებაში (მოწინავე პოლიტიკის შემუშავება) და სერვისებში ციფრული ჩართულობით და ჰქონდეთ ამისთვის აუცილებელი პირობები, ცნობიერება და უნარები. პროექტი ხორციელდება Luminate-ის გრანტით.